Så omvandlas Ikea-varuhuset till lägenheter

ÅTERBRUK När det gamla Ikea-varuhuset i Kållered rivs, sågas våningsplanen ut i specifika storlekar. Drygt 3 000 kvadratmeter håldäck ska användas som grund för nya lägenheter.
– Med nya metoder lyckas vi både återbruka effektivt och minska klimatpåverkan, säger projektchefen Mattias Ström, till Hållbart Samhällsbyggande.

Så omvandlas Ikea-varuhuset till lägenheter
Gamla våningsplan lägger grunden för nya Kvarteret Återbruket. Visionsbild: Lendager Group.

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan, på Hisingen i Göteborg, genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder och handelshus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för flera projekt i området, inklusive Kvarteret Återbruket, som innefattar cirka 70 nya hyresbostäder. Projektet har ett starkt fokus på återanvändning, med målet att minst hälften av byggmaterialet ska vara återbrukat.

  – Återbruk spelar en viktig roll i klimatomställningen. Med tuffa utsläppsmål är det viktigt att minska klimatpåverkan från nyproduktion, materialtillverkning och byggande i allmänhet, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling, till Hållbart Samhällsbyggande.

  Foto: Lendager Group.

  Men för att uppnå ett riktigt storskaligt återbruk behöver man fokusera på de tunga konstruktionsdelarna, vilka har den största klimatpåverkan. Detta är något som hittills har varit ovanligt i stor skala.

  – En sak jag har lärt mig är att återbruksprojekt ofta låter mer imponerande än vad de egentligen är. Att uppnå storskalighet är svårt, men jag tror att vi har hittat en metod som fungerar bra. Vi har lärt oss hur man demonterar och transporterar byggdelar effektivt, säger Mattias Ström.

  När det gamla IKEA-varuhuset i Kållered rivs ned, demonteras våningsplanen varsamt och återbrukas som grund för de nya lägenheterna.

  – De stora volymerna, drygt 3 000 kvm av håldäck, som vi tar ut från IKEA i Kållered fyller nästan hela vårt behov till Kvarteret Återbruket. Tidigare har det varit svårt att återbruka kostnadseffektivt men med nya metoder klarar vi av både det och att minska klimatavtrycket, säger Mattias Ström

  NCC är huvudentreprenör i projektet och har anlitat RISE för att genomföra kvalitetssäkring av håldäcken. Genom att ta borrkärnor från betongen utfördes tester för att bedöma tryckhållfastheten, beständigheten och dragprovningen av armeringslinor.

  – Alla håldäck visade hög kvalitet på betong och låg nedbrytning på grund av karbonatisering. De uppskattas att kunna användas minst dubbelt så lång tid som till idag, säger Jan Suchorzewski, betongforskare och enhetschef på RISE, i en kommentar.

  Framtiden Byggutveckling bygger totalt ca 550 bostäder längs Litteraturgatan i Selma stad. Poseidon kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.

  Framtiden Byggutveckling deltar också i initiativet handslaget, som Business Region Göteborg håller ihop. Lär vår intervju med en annan initiativdeltagare här:

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan