Så blir arbetsmiljön när bygglaget består av enbart kvinnor

Villazero Hur påverkas arbetsmiljön om bygglaget består av enbart kvinnor?
En förstudie gjord under bygget av Villaazero har tittat närmare på just det.

Så blir arbetsmiljön när bygglaget består av enbart kvinnor
Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna, vill öka jämställdheten i byggbranschen. Foto: Structor

Pilotprojektet Villazero är den första villan att certifieras enligt den nya NollCO2-certifieringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Bakom samverkans- och utbildningsprojektet står företagen Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter Dalarna och Structor Byggteknik Dalarna.

Förutom att bygga koldioxidneutralt har fokus också legat på jämställdhet.

Villazeros bygglag av enbart kvinnor

– Det känns fantastiskt att vi nu är i mål. Villazero har gett oss stor kunskap kring hur vi kan bygga mer hållbart för att minska vårt klimatavtryck. Samtidigt har vi lyckats öka debatten om jämställdheten i byggbranschen. Vi tar det här vidare till våra andra projekt. Den viktigaste lärdomen är att vi kan lyckas om vi gör det här tillsammans.

Det säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter, båda grundare av affärsnätverket Women Building Sweden.

Bygglaget på Villazero är unikt. Det är första gången ett bygglag bestående av alla skrån är enbart kvinnor.

Entreprenören Byggpartner lyckades sätta ihop bygglaget genom egen personal, men också genom underentreprenörer.

Fick frågan: hur jämställt är ett bygglag av enbart kvinnor?

– Vi ville göra ett statement och rikta uppmärksamheten mot bristen på jämställdhet i branschen. Det är ett sätt att lyfta fram förebilder och uppmuntra fler kvinnor att söka sig till branschen. Vi ville också se hur miljön på arbetsplatsen påverkades, säger Kristina Hansen.

Men de möttes också av frågor. Både utomstående och bygglaget ifrågasatte hur jämställt ett bygglag av enbart kvinnor är.

– Jag har viss förståelse för att sådana frågeställningar finns. Men här tycker jag att man ska se till syftet som är att lyfta jämställdhetsfrågor i byggbranschen och att våga ifrågasätta invanda normer, säger Kristina Hansen.

Förstudie med fokus på arbetsmiljön

Parallellt med projektet har en förstudie med bygglaget bestående av kvinnor genomförts med forskaren Annika Vänje, docent, universitetslektor i arbetsvetenskap, på Högskolan Dalarna.

Byggpartner och Women Building Sweden har fått ekonomiskt stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och från Sparbanksstiftelsen för genomförandet av förstudien.

Inriktningen har varit att titta på några utvalda områden, men med arbetsmiljön i fokus.

Så genomfördes förstudien

Förstudien för Villazero har fokuserat på två områden inom arbetsmiljö; skadeförebyggande och säkerhet.

Metoden har varit intervjuer med det kvinnliga bygglaget, samt med de män som trots allt har varit på byggarbetsplatsen, det behövdes vid tillexempel sjukskrivningar och vabb.

Det har också hållits workshops med bygglaget.

Utrustningen passar inte alla

Det framkommer i studien att den sociala arbetsmiljön har varit god, men att man hade en lägre tilltro till säkerhetsarbetet och även uppmärksammade brister i den fysiska arbetsmiljön.

Exempelvis var en del utrustning främst utformad för att passa män och inte kvinnor.

Precis som branschen i stort, var majoriteten av kvinnorna i bygglaget yngre, och inte så ifrågasättande av den kultur som de verkar i. Ingen i bygglaget säger sig ha varit med om en nedsättande kultur. Men samtidigt upplever de att de inte alltid blir tagna på allvar i sin yrkesroll.

Olika förväntningar på män och kvinnor

Annika Vänje.

– Exempelvis framkommer det att underleverantörer inte går till den kvinnliga lagbasen, utan kan välja en manlig kollega, längre ner i den faktiska hierarkin. Det tyckte även männen som jobbade i bygglaget var märkligt, säger Annika Vänje.

Under förstudiens gång diskuterades också att män förväntas vara mer riskbenägna, och att det finns en bristande acceptans mellan män för föräldraskap.

– Män gör arbetsinsatser som man vet innebär en större risk, för att det hör till den manliga normen. Fysisk styrka ger status och det finns exempelvis en bristande acceptans bland män att gå tidigare för att hämta barn på förskolan, säger Annika Vänje.

Upplevde en bättre social arbetsmiljö

Det framkommer även att kvinnorna, som tidigare oftast jobbat med enbart män, upplevde ett öppnare samtalsklimat där man diskuterade både privata angelägenheter och samhällsfrågor.

Även männen som deltog i arbetet kring Villazero, upplevde att det blev en bättre social arbetsmiljö.

Kvinnorna lyfte att de inte alltid ses som yrkesskickliga, men får kommentarer om att det är roligt att de kommer till arbetsplatser eftersom de är just kvinnor.

”Vi är som en rödlistad art”

– En i bygglaget beskrev det som att ”vi är en rödlistad art, alla ser oss och alla lyfter oss”, och att det kan göra att de känner sig utsatta, säger Annika Vänje.

Att kvinnor alltid är i minoritet på arbetsplatserna kan också göra att de inte alltid ser sig som en i gemenskapen.

Tanken är nu att forskningen ska fortsätta genom att titta vidare på hur säkerhetstänket förändras om det är fler kvinnor ute på arbetsplatserna.

Har du något att skicka med till arbetsplatser som vill jobba med jämställdhetfrågan?

– Jag tycker också att det är viktigt att tänka på att det inte bara är att dra igång med ett projekt, utan det är en process att jobba med, precis som när man jobbar med arbetsmiljö ur vilken infallsvinkel som helst. Jämställdhet ska inte drivas som en affärsstrategi, utan det måste finnas kunskap och tanke bakom, säger Annika Vänje.

Ett förändringsarbete som tar tid

Hon säger att det finns massor av forskning och studier för den som vill läsa på.

– Man ska vara medveten om att det är ett förändringsarbete, som tar tid. Har företaget en HR-funktion ska de involveras i arbetet, mindre företag kan ta in extern kompetens. Det måste finnas ett innehåll, och inte bara att man vill visa att man är politisk korrekt genom att ta in en kvinna och berätta om det för andra. Frågorna man ska ställa är varför gör vi det här och vilka värden får vi ut av det? Men det är viktigt att påbörja arbetet, för vi vet att det finns flera fördelar med jämställda arbetsmiljöer, säger Annika Vänje.





 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan