Branschen om regeringens elstrategi: ”Politikerna måste upp ur skyttegravarna”

Energi och klimat Regeringen har presenterat en elektrifieringsstrategi och reaktionerna är överlag positiva från branschorganisationerna. Största utmaningen är enligt branschen den politiska oenigheten i energifrågan.

Branschen om regeringens elstrategi: ”Politikerna måste upp ur skyttegravarna”
Foto: Adobe Stock

I ett över 100 sidor långt dokument presenterar regeringen elektrifieringsstrategin. Totalt rör det sig om 67 åtgärder, uppdelade i fem områden, som i sin tur är uppdelade i 12 nyckelområden. Till exempel ska en strategi för fjärr- och kraftvärme tas fram och en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen ska ske. Regeringen kommer under perioden 2022-2024 att satsa 80 miljoner kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) i ett uttalande.

  Svensk vindenergi positiv till elektrifieringsstrategi

  Branschorganisationen, Svensk vindenergi skriver i en kommentar till regeringens elektrifieringsstrategi, att de är positiva till förslaget men efterlyser handlingskraft.

  – Behovet av el ökar snabbt till följd av det. Det är positivt att regeringen beslutat om en strategi om hur staten och marknadsaktörerna samlat kan bidra till omställningen, säger Lina Kinning, ansvarig för Svensk Vindenergis arbete kopplat till industrins elektrifiering.

  – Nu är det centralt att svensk politik samlar sig och snabbt genomför de reformer som behövs. Fokus ska vara industrins konkurrenskraft, inte en debatt om vind- eller kärnkraft. Det finns inte utrymme att välja bort något kraftslag, med tanke på hur mycket elbehovet ökar. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för den elproduktion som marknaden vill bygga ut.

  Tillståndsprocesserna största hotet

  Framförallt anser Svensk vindenergi att tillståndsprocesserna behöver kortas både för nätutbyggnad men även för produktion.

  – Det är bra att regeringen föreslår halverade ledtider för elnätsutbyggnaden. Målet bör också omfatta tillståndsprocesserna för elproduktionen. Antalet instanser som handlägger tillstånden behöver minska, säger Lina Kinning, i ett uttalande.

  Energiföretagen: Politisk samverkan den stora utmaningen

  Energiföretagen är även de positiva till strategin men pekar likt Svensk vindenergi på att politikerna behöver enas i frågan.

  – Vi i energibranschen vill vara möjliggörare av denna omställning, men för att det ska kunna bli möjligt krävs långsiktigt hållbara förutsättningar. Det kräver i sin tur politisk samling kring energipolitiken. Där ligger den stora utmaningen idag, konstaterar Åsa Pettersson.

  Jernkontoret: Vi är nöjda men nu ska jobbet göras

  Jernkontoret, som representerar stål- och gruvindustrin är även de inne på samma spår som energibranschen.

  – Vi är, precis som energiministern själv, nöjda med processen i vilken industrin aktivt bidragit till den här strategin. Men det är nu jobbet ska göras, politikerna måste upp ur skyttegravarna och ta ansvar för att komma överens. Vi har förutsättningar att genomföra en hållbar omställning som ger oss en klimatneutral och konkurrenskraftig industri, säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret, i en kommentar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan