Så ser färdplanen för klimatdeklarationer ut

KLIMATDEKLARATIONER Boverket har, på regeringens uppdrag, tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Där föreslås bland annat att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser införs i reglerna 2027.

Så ser färdplanen för klimatdeklarationer ut
Byggarbetsplats för bostadsproduktion. Foto: Peter Nordahl / IBL Bildbyrå

Från och och med 1 januari 2022 har regeringen för avsikt att införa krav på klimatdeklarationer för alla som bygger nytt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Enligt det nuvarande förslaget är det främst växthusgaser från byggskedet, för vissa byggnadsdelar, som ska deklareras. Då det nya lagkravet i första hand är ett informationsstyrmedel finns inga gränsvärden för utsläppen.

  Nu har Boverket, på regeringens uppdrag, tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022.

  Mer omfattande krav efter 2027

  Där föreslås att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

  Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Gränsvärdet föreslås skärpas 2035 och 2043 för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045.

  Enligt Boverket har förslagen lämnats till regeringen som kommer att arbeta vidare med frågan.

  Läs förslaget här

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan