Så ser Omstartskommissionens förslag för bostadsmarknaden ut

BOSTADSPOLITIK Tidigare i veckan publicerade Omstartskommissionen sina förslag för hur Sverige ska återhämta sig efter krisen. Hållbart samhällsbyggande har intervjuat Tor Borg, nationalekonom på Boverket om hans förslag för bostadsmarknaden.

Så ser Omstartskommissionens förslag för bostadsmarknaden ut
Försäljningen av villor och fritidshus ökar. Foto: Adobe Stock

Under pandemin tillsattes Omstartskommissionen på uppdrag av Handelskammaren i Stockholm. Kommissionen är en grupp med 11 experter inom bland annat finanspolitik och arbetsmarknad, bostäder, miljö och skatter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Den har letts av ekonomen Klas Eklund och haft som uppgift att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio  politikområden.

I avsnittet som behandlar bostadsfrågan har Tor Berg, nationalekonom på Boverket sammanställt ett antal förslag. På frågan om vad han anser vara de största farorna för bostadssektorn i och med pandemin och lågkonjunkturen som följt med den svarar han att i det kortsiktiga perspektivet har bostadsmarknaden gått överraskande starkt, försäljningen av villor och fritidshus har till och med gått upp.

–  Priserna gick ner i mars-april, sedan har de gått upp. Det hade man inte väntat sig och det finns ett antal faktorer till att det blivit så, bland annat att de hushåll som drabbats hårdast inte främst är de som redan äger sin bostad.

Han fortsätter:

–  Sedan har själva pandemin, och det faktum att många tillbringat mycket tid hemma haft en positiv effekt på bostadsmarknaden. En del hushåll har uppvärderat sin syn på boende och är mer beredda att köpa något lite större. Och på fritidshusmarknaden har det definitivt blivit en pandemieffekt.

En andra och tredje våg kan öka dramatiken

Tor Borg poängterar att det också verkar finnas en tro på att det värsta nu är över, men att en andra och tredje våg eventuellt kan ge mer dramatiska effekter på bostadsmarknaden. Kortsiktigt anser han att det är viktigt att lindra effekterna av en kraftigare nedgång genom exempelvis kortsiktiga stöd, kreditgarantier och offentliga bygginvesteringar. Och se till så att inte de som får svårt med hyran blir vräkta under pandemin.

Tor Borg
Foto: SBAB

–  På lång sikt behöver vi en mer dynamisk och flexibel ekonomi. Bostadsmarknaden är viktig för att få till det, att den möjliggör en rörlighet när människor behöver flytta på grund av jobb eller livssituation. Sedan behöver vi använda det befintliga bostadsbeståndet bättre, ur ett hållbarhetsperspektiv kommer vi längre med att utnyttja det som vi redan har. Det finns också en insider- och outsidersituation på marknaden som gör det svårt att komma in med amorteringskrav och många hyresvärdar som har stora krav på inkomster, där behöver vi sänka inträdeshindren, säger han.

Vad anser du är de viktigaste åtgärderna för en fungerande bostadsmarknad?

–  Det som redan gjorts för bostadsmarknaden i form av stöd räcker just nu, sen beror det på hur bostadsbyggandet utvecklas och hur situation blir för de som inte har råd att hyra eller köpa bostad.

Där vill Tor Borg se en översyn av amorteringskravet och bolånetaken, för att skapa finansiell stabilitet på ett sätt som inte drabbar förstagångsköpare. Och ändra själva beskattningen när det gäller boende.

–  Flyttar beskattas mycket medan själva boendet beskattas lågt. Det skapar inlåsningseffekter. Sedan borde lägenheter tilldelas efter behov, inte efter vem som har längst kötid. Jag tror även vi behöver börja titta på att bygga en svensk version av en social bostadssektor, där subventionerade bostäder går till de som behöver, säger han.

Möjligheterna till mer miljömässiga och hållbara bostäder, har de ökat eller minskat i och med corona enligt dig?

–  För nyproduktion har betalningsviljan för hållbara lösningar ökat. Blir det en rejäl inbromsning i ekonomin blir det nog snarare så att man inte bygger alls istället för ohållbart och miljömässigt dåligt. Sen har marknaden för så kallade premiumlägenheter bromsat in, det gjorde den redan innan coronan. Det är en mycket jämnare fördelning nu än 2017-2018, det byggs mer hyresrätter nu, avslutar Tor Borg.

Ladda ner Omstartskommisionen här

FAKTA

Förslag för en fungerande bostadsmarknad

 • Intensifiera kommunernas arbete med att förhindra vräkningar för hushåll som hamnat i akuta bostadsproblem på grund av pandemin. Bredda och öka också bostadsbidragen.
 • Vid tecken på att bostadsbyggandet börjar falla kraftigt kan staten tillfälligt skruva upp nivåerna på det befintliga investeringsstödet för att stimulera, med villkor att de nya bostäderna ska gå till de som bäst behöver dem.
 • Överväg subventioner av ROT-arbeten för bred stimulans av efterfrågan i samhället, gärna med inriktning mot energieffektiviseringar och hållbar utveckling. Öka också utrymmet för offentliga investeringar i miljövänlig och hållbar infrastruktur, bygg fler äldreboenden, skolor och idrottshallar.
 • Anpassa och vässa flera regelverk så att de underlättar bostadsbyggandet.
 • Ta bort amorteringskraven på bolån i dess nuvarande form. Inför i stället lånerestriktioner som stärker den finansiella stabiliteten utan att stänga ute förstagångsköpare.
 •  Förändra kösystemen i de kommunala bostadsförmedlingarna. Behov måste gå före kötid vid tilldelning av hyreskontrakt.
 • Fortsätt arbetet med att införa mer marknadsmekanismer i hyressättningen.
 • Skatteväxla flyttskatter mot boendeskatter. Sänk avgifterna för lagfart och pantbrev och sänk även reavinstskatten vid bostadsförsäljning.
 • Överväg också att begränsa ränteavdraget och att öka uttaget av fastighetsskatt.
 • Hitta nya former för att underlätta och stimulera andrahandsuthyrning av bostäder, exempelvis skulle de kommunala bostadsförmedlingarna kunna förmedla andrahandskontrakt.
 • Se över systemet med bostadsbidrag och bostadstillägg och gör det tillgängligt för fler än i dagsläget. Stärk också kommunernas möjligheter att arbeta med sociala kontrakt för de som hamnat utanför bostadsmarknaden.
 • Låt staten ta ett större ansvar för den sociala bostadspolitiken, både när det gäller regler, styrning och ekonomiska medel. Exempelvis kan staten ta över den kommunala hyresgarantin, som kan lämnas då en hyresgäst har svårt att få hyreskontrakt.
Källa: Omstartskommisionen
Hämtar fler artiklar
Till startsidan