Ny guide ska stoppa förvirring kring energihushållning

Energieffektivisering Energihushållningsplaner och Energikartläggningar är två snarlika lagkrav som skapar förvirring – både hos tillståndspliktiga företag och myndigheter som ska utföra tillsyn. Nu har en ny vägledning tagits fram för att reda ut begreppen. "Risken för dubbelarbete är stor", säger en expert.

Ny guide ska stoppa förvirring kring energihushållning
Foto: Adobe Stock

I miljöbalken står det bland annat att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Vid sidan om dessa krav finns också lagen om energikartläggning, EKL, om också kräver en handlingsplan. En handlingsplan enligt EKL kan vara en energihushållningsplan, men en energhushållningsplan ger i sin tur en större bild av företagets energiarbete än en energikartläggning. I hushållningsplanen ska det dessutom också finnas redovisade mål, riktlinjer och beskrivna energiåtgärder.

  Risker för dubbelarbete

  Exakt vad som är vad har är dock oklart – både för tillståndspliktiga företag och för berörda tillsynsmyndigheter. Därför har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram en ny vägledning.

  – Syftet har varit att samordna riktlinjerna för företag och tillsynsmyndigheter så att de här lagstiftningarna kan fungera tillsammans. Lagarna går i varandra och det har varit oklart, både för företag och tillsynsmyndigheter, hur de ska samspela. Därför riskerar det här att det uppstår dubbelarbete‚ säger Olof Åkesson, handläggare på Naturvårdsverkets industrienhet till Miljö & Utveckling.

  Enligt den nya vägledningen ska en energihushållningsplan bland annat innehålla tydliga mål för energihushållning, eventuella villkor i tillstånd enligt miljöbalken om energihushållning och en beskrivning av hur företaget arbetar med att ta fram, prioritera, genomföra och följa upp åtgärder för energihushållning. Planen ska också beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas för att målen för anläggningen ska nås och hur de ska följas upp.

  Tror inte att företagen löser det själva

  Myndigheterna konstaterar att vägledningen är användbara för alla typer av företag, även om EKL endast rör stora företag. Enligt Olof Åkesson finns en stor förbättringspotential hos företagen kring energieffektiviseringar.

  – Energikartläggningarna tydliggör ofta de brister som finns. Här är jag säker på att det finns mycket förbättringspotential. Visst är energieffektivisering också en ekonomisk fråga, där det bland annat handlar om energipriser. Miljöbalken ställer dock lite längre krav. Det handlar inte bara om att genomföra åtgärder för att de är företagsekonomiskt lönsamma.

  Att energipriserna i dag är så höga att energieffektiviseringen hos företagen skulle ske av sig självt är något Olof Åkesson inte tycker att man kan hoppas på.

  – Det tror jag är att gå för långt. Företag under många år hävdat att det inte behövs några krav från samhällets sida eftersom energi är en kostnad. Men det finns många åtgärder som är lönsamma men inte tillräckligt lönsamma på kort sikt. Vi sparar inte energi bara för att tjäna pengar. Det handlar om att ställa om till förnybar energi.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan