Ny guide ska göra företag bättre på återvinning

Återbruk Att veta vilka lagar och regler som gäller när det kommer till återvinning är inte alltid helt enkelt, och många företag har svårt att hålla isär lagstiftning inom området. Nu finns en ny guide som ska underlätta arbetet.

Ny guide ska göra företag bättre på återvinning
Foto: Adobe Stock

Det är Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen som har tagit fram vägledningen i nära samarbete med branschen. Bakgrunden är att många företag som återvinner avfall ofta saknar kunskap om innehållet av kemiska ämnen i sina produkter, vilket kan leda till hälso – och miljöfarliga ämnen fortsätter att cirkulera.

Vägledningen riktar sig till företag som återvinner eller tillverkar återvunnet material, samt företag som importerar produkter som innehåller återvunnet material.  Tanken är att hjälpa företagen att få bättre koll på vilka regler som gäller.

– Vi hoppas att vägledningen ska göra företagen tryggare i att använda återvunnet material på ett säkert sätt, utan att cirkulera särskilt farliga ämnen, säger Linn Norrbäck, projektledare på Kemikalieinspektionen en kommentar.

Ska tydliggöra gränsen mellan olika lagar

Därtill syftar vägledningen också till att tydliggöra gränsen mellan kemikalielagstiftningen och avfallslagstiftningen, som många företag idag upplever som otydlig.

– Med den gemensamma webbvägledningen tror vi att det blir lättare att förstå vilken lagstiftningen som gäller, säger Elisabeth Österwall som är handläggare på Naturvårdsverket.

Vägledningen, som finns på de båda myndigheternas hemsidor, hjälper bland annat till med bedömningar av när avfall upphör vara avfall samt, stöd om vilken slags information företag kan efterfråga från sina leverantörer, fördjupad information om de olika delarna samt tips till företag som vill ta fram säkra och hållbara produkter.

Ta del av vägledningen här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan