Så ska översvämningsrisken minskas vid Lunds universitet

KLIMATANPASSNING Just nu testas regnprognoser för att hantera dagvattenflödet vid Lunds universitet. Målet är att minska risken för översvämningar och samtligt skapa en mer attraktiv utemiljö.

Så ska översvämningsrisken minskas vid Lunds universitet
Målet är att minska risken för översvämningar i området och skapa en mer attraktiv miljö. Foto: Pressbild.

Mitt på campus vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) ligger sjön ”Sjön”, och intill den finns en dagvattendamm som kallas ”Pölen”. Nu inleder Akademiska Hus och VA SYD ett samarbete för att testa en lösning där vattennivån i Pölen ska kunna regleras med hjälp av väderprognoser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Målet är att minska risken för översvämningar i området och samtidigt förbättra miljön runt sjön genom att öka vattenomsättningen och minska tillväxten av alger.

– Samarbetet med VA SYD är en del i Akademiska Hus nationella arbete för att säkerställa att våra byggnader och campus klarar framtidens förändrade klimat. Projektet bidrar också till en vackrare miljö runt Sjön och Pölen med levande porlande vatten och en trivsam naturlig plats för alla som vistas på campus, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus, i en kommentar.

Nu testas prognosstyrning för första gången för att skapa extra fördröjning vid kraftiga regn. Metoden innebär att regnprognoser används för att kontrollera vattennivån i dagvattensystemet som inkluderar både Pölen och Sjön.

BILD

Skiss: VA SYD.

När prognoserna visar att kraftigt regn är att vänta, sänks vattennivån för att skapa extra kapacitet i Pölen genom en regleringsbrunn, en så kallad munkbrunn med styrbar lucka. På detta sätt används både Pölen och i ett senare skede Sjön för att hantera regnvatten som annars skulle kunna överbelasta avloppssystemet.

– Med ett förändrat klimat och en förtätad stad så behöver fastighetsägare, kommun och VA-organisation arbeta tillsammans för att göra plats för vattnet i staden. Genom att använda väderprognoser för att styra vattennivån vill vi testa en ny teknik i samarbetet mot översvämningar, säger Hanna Nordlander, utredningsingenjör på VA SYD.

Arbetet med prognosstyrning planeras att börja under sommaren 2024, med förhoppningen om att vara klart till hösten samma år. Projektet är en del av REWAISE, ett innovationsprojekt som syftar till att använda vatten på ett smartare sätt och säkerställa att rätt vattenkvalitet används för rätt ändamål.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan