Så ska torkprocessen för betong och flytspackel effektiviseras

ENERGI Genom fuktsensorer ska man bättre kunna styra de värmefläktar som används vid torkning av materialen. Målet är att minska energianvändningen med 50 procent.

Så ska torkprocessen för betong och flytspackel effektiviseras
Christina Claeson-Jonsson, chef forskning och innovation på NCC.

I strävan efter att halvera klimatpåverkan fram till 2030 deltar NCC aktivt i utvecklingen av en metod för att betydligt reducera energiförbrukningen i torkningsprocessen för betong och flytspackel. Projektet genomförs tillsammans med El-Björn och InviSense och finansieras av Vinnova.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– För att accelerera arbetet med att minska vår klimatpåverkan behöver vi jobba tillsammans med våra leverantörer, denna innovation är gränsöverskridande och en av de första i sitt slag, säger Christina Claeson-Jonsson, chef forskning och innovation på NCC, i en kommentar.

Metoden bygger på användningen av InviSense fuktsensorer som integreras i flytspacklet och dagligen rapporterar både fuktnivåer och temperaturer. Genom kontinuerlig utbyte av data och information mellan dessa sensorer och El-Björns system möjliggörs en precisionsstyrning av torkningsprocessen och inomhusklimatet. Insatserna för torkning fokuseras specifikt på områden där fuktsensorerna indikerar att materialet fortfarande är fuktigt, medan ingen onödig energi används där materialet redan är fullständigt torkat. NCC har redan implementerat denna teknik vid byggandet av Nyköpings lasarett.

– Med den nya informationen i systemet, så tror vi att vi kan minska uppvärmningsenergin för att torka ut avjämning med cirka 50 procent i ett byggprojekt. Bra för miljön, bra för elsystemet, bra för den som betalar för elen, säger Sandra Appleby, projektledare på InviSense och Christian Harström, Head of Product på El-Björn.

Utöver att reducera miljöpåverkan i byggprojekten möjliggör detta projekt även en sänkning av elkostnaderna genom att omfördela användningen till tidpunkter då elnätet är mindre belastat. Efter sommaren planeras tester av systemet att genomföras på specifika pågående byggprojekt som valts ut av NCC.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan