Så ska trävaror bli lättare att spåra

BYGGMATERIAL Framtidens byggherrar, arkitekter och konsumenter kommer att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad.
I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra den nödvändiga standardiseringen och digitaliseringen.

Så ska trävaror bli lättare att spåra
Cederhusen, Folkhem. Foto: Fredrik Hjerling

Snart kan varje planka vara möjlig att spåra tillbaka till den skog där trädet en gång växte. Även de specifika miljöegenskaper som plankan bär med sig när den levereras dokumenteras. Allt för att underlätta för den som i framtiden vill ersätta, återanvända eller återvinna materialet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Genom att göra allt material spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart, säger Bernt Olausson, projektledare för digitalisering på branschorganisation Svenskt Trä, i en kommentar.

  Fyra frågeställningar i fokus

  I dag saknas en tydlig kravställning för hur informationshanteringen ska skötas och hur den ska se ut vid leverans.

  Det saknas också ett gemensamt språk mellan leverantör och mottagare av material. Dessutom är det inte bestämt hur slutresultatet av projektets data/informationshantering på produktnivå ska redovisas. Med dessa fyra frågeställningar i fokus startar  förstudien ”4 steps to GTIN”.

  Fakta

  Studien

  • 4 steps to GTIN är ett förstudieprojekt. Det koordineras av Svenskt Trä och som genomförs, inom ramen för Cirkla-projektet, tillsammans med flera projektpartners.
  • Projektpartners är: BEAst, Bjerking, ByggPartner, Coresource Solutions AB, ECH Management, Folkhem, ByggPartner, GS1 Sweden, Informationsbyggarna, Knauf Danogips, Moelven Wood, Myloc, Norra Timber, ProdLib, Rockwool, SCA, Svensk Byggtjänst, Svenskt Trä, Södra Skogsägarna, Tanico, TenC, Tribia, Vertex Systems.
  • Circla-projektet samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Circla kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri.
  GTIN står för Global Trade Item Number. Det används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. I en databas kan detta artikelnummer sedan kopplas samman med information om artikeln.

  Lättare att göra livscykelanalyser

  – Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel.

  Läs mer här.  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan