Rapport: Så viktig är naturen när svenskarna väljer bostad

Grönska Svenskar föredrar att bo nära naturen, och nästan hälften, cirka 47 procent, anser att det är viktigt att deras närområde är robust nog för att hantera extrema väderförhållanden. Det visar en ny undersökning.

Rapport: Så viktig är naturen när svenskarna väljer bostad
Svenskar prioriterar grönområden högst när de väljer bostad, enligt en ny rapport. Foto: James Silverman.

Att bo nära en bra mataffär och ha goda förbindelser med kollektivtrafiken är viktigt – men inte lika viktigt som att bo i närheten av natur- och grönområden. Majoriteten av svenskar tycker också att det är viktigt med en energieffektiv bostad om de skulle flytta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det är några av insikterna från rapporten ”Den hållbara staden”, av White arkitekter, i vilken svenskarna fått svara på frågor om den byggda miljön.

  – Forskning visar att det behöver finnas ett grönområde inom 200–300 meter från bostaden för att den ska utnyttjas ofta och därmed ha en positiv effekt på hälsan. Närheten till grönområde spelar därför en viktig roll för en god och jämlik hälsa, säger Kristoffer Roxbergh, arkitekt på White Arkitekter, i en kommentar.

  Bland annat har de 3 390 tillfrågade fått svara på vad de tycker är viktigt att bo nära.

  1. Natur- och grönområden (65%)
  2. Bra livsmedelsaffär (63%)
  3. Goda förbindelser med kollektivtrafiken (44%)
  4. Vatten (hav/sjö) (36%)
  5. Arbetsplats (30%)

  Framför allt i åldersgruppen 65–79 år betonar 70 procent vikten av att bo nära natur- och grönområden. Jämförelsevis är motsvarande siffra lägre bland unga mellan 18–29 år, där 54 procent delar samma åsikt. De yngre värderar att bo nära goda förbindelser med kollektivtrafiken, arbetsplats och varierat utbud av gym i högre utsträckning än övriga åldersgrupper.

  Andra insikter i rapporten är att 48 procent av respondenterna vill se mer parker och grönområden i det offentliga rummet. 76 procent av svenska folket vill också se mer grönska i stadsmiljön för att främja ekosystemtjänster och värna om biologisk mångfald.

  – Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. I dag kan beslut tyvärr fattas utan att värdet av dem beaktas, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan