Så vill solcellsbranschen locka kompetens: ”Har diskuterat att använda influensers”

HÅLLBARHET Kompetensbrist är ett stort hot mot den gröna omställningen, inte minst inom solenergisektorn som slåss om grön arbetskraft. Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, lyfter behovet att tänka kreativt för att locka unga talanger.
– Vi har diskuterat att använda influensers, säger hon till Miljö & Utveckling.

Så vill solcellsbranschen locka kompetens: ”Har diskuterat att använda influensers”
Foto: Jann Lipka/Montage.

Det går snabbt framåt inom solenergisektorn. Förra året installerades 55 333 anläggningar i Sverige. Prognosen för i år är att installera 103 000 solcellsanläggningar, vilket i så fall skulle innebära en ökning med 87 procent, enligt statistik från Svensk Solenergi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Samtidigt växer oron över att utvecklingen kommer att bromsa av till följd av kompetensbrist. Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, uppskattar att branschen idag sysselsätter omkring 10 000 personer. För att möta kommande behov behövs det många fler.

  – Det är oroväckande och vi ser kompetensbrist i alla led. Det handlar om allt från solcellsmontörer och projektörer till experter inom ellära och personer som tar fram lagar och regler. Det som händer är att våra medlemsföretag snor kompetens av varandra, eller kompetens från andra sektorer som också är viktiga för den gröna omställningen, säger hon till Miljö & Utveckling.

  Bristen på kompetens följer samma trend i resten av Europa. Enligt en rapport från Cisco måste antalet jobb inom solenergisektorn fördubblas till 2030 för att nå målet om att installera 750 gigawatt solenergikapacitet, vilket då skulle innebära att 1 miljon arbetar inom solenergisektorn.

  ”Anlita ett företag som är certifierade”

  Till antalet behövs det flest montörer inom solenergisektorn, uppger Anna Werner. Risken med bristen på montörer menar hon är att företag tar in arbetskraft från andra länder eller använder sig av montörer som saknar utbildning.

  – Det är viktigt att montaget går till på rätt sätt. Därför är det viktigt att montörerna åtminstone har gått en kortare utbildning, kring arbetsmiljöfrågor, handhavande inom elektronik och framförallt fallskyddsutbildning för de som jobbar på tak. Där är mitt råd att anlita ett medlemsföretag som har certifierade montörer, säger hon.

  ”Har diskuterat att använda oss av influensers”

  Vidare säger hon att branschen också har ett stort behov av elektriker och att hon därför önskar att den gymnasiala elektrikerutbildningen undervisar mer om ellära inom solcellsteknik.

  När det kommer till övrig kompetens, som projektörer, elektroingenjörer och forskare, säger Anna Werner att det krävs fler som väljer att utbilda sig inom området på alla nivåer. I det arbetet menar hon att det handlar om att öka medvetenheten och synliggöra behovet. 

  – Vi har diskuterat att använda oss av influensers. Genom att knyta en influenser till branschen  kan vi öka medvetenheten och locka in fler unga personer till branschen. Idag är det nog många som inte tänker på att det är en möjlig karriärväg. Det kan vara att en influenser lägger ut ”fun-facts” om solenergi på sina sociala mediekanaler eller att de startar en podcast. Men det är viktigt att det är någon som brinner för det själv, säger hon. 

  ”Viktigt att vi når ut till studenterna”

  En annan tanke hon har är att bjuda in syokonsulenter, eller arbetsmarknadsrådgivare, till olika forum där man diskuterar förnybar energi.

   – Det är viktigt att vi når ut till studenterna. Det finns några stora företag som brukar delta vid arbetsmarknadsdagar och lyfta behovet av arbetskraft. Men många av våra medlemsföretag är ganska små och har inte den budgeten.

  Slutligen säger hon att Sverige behöver göra en stor utbildningssatsning, inte bara inom solenergi, utan inom alla områden som rör energiomställningen, samt öka anslagen till forskning.

  – Det är ytterst få som forskar inom solenergi i Sverige. Vi skulle kunna tredubbla våra forskningsanslag. Solcellsbranschen är en framtidsbransch, inte bara i Sverige utan i hela världen.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan