Så vill Svenska Cykelstäder öka cyklingen

TRAFIKPLANERING Potentialen att snabbt öka cyklingen är större än vad Trafikverket tror men förutsättningarna måste bli bättre. Det menar Svenska Cykelstäder som lämnar ett antal förslag i sitt remissvar till vårens infrastrukturproposition.

Så vill Svenska Cykelstäder öka cyklingen
Foto: Adobe Stock

– Våra medlemskommuner och regioner är beredda att anta utmaningen för att nå målen för transportsektorn. Våra medlemmars egna beräkningar visar att potentialen för att öka cyklingen snabbt är mycket större än vad Trafikverket tror. Men vi måste få bättre förutsättningar, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Föreningen riktar tillsammans med Svensk Cykling och Cykelfrämjandet kritik mot Trafikverkets underlag till vårens infrastrukturproposition som nu är ute på remiss. Propositionen som presenterades i höstas ska sätta inriktningen för transportinfrastrukturen för åren 2022-2037 och nu lämnar de tre intresseföreningarna tre gemensamma förslag i sina remissvar för hur cyklingen kan öka och bidra till att minska utsläppen från Sveriges transporter.

Möjliggör statliga medel till steg 1- och 2-åtgärder

Föreningarna föreslår att Trafikverket ska ges möjlighet att initiera, medverka och finansiera steg 1 och steg 2-åtgärder, det vill säga åtgärder för att påverka transportvalet och optimera transportsystemen. För att åstadkomma det måste Trafikverkets uppdrag och direktiv förändras och regeringen behöver också avsätta medel för det arbetet.

Ändra väglagen och anläggningslagen

De föreslår även att regeringen förändrar väglagen och anläggningslagen så att cykelvägar kan byggas där de gör bäst nytta. De påpekar att dagens lagar sätter käppar i hjulet för statligt finansierade cykelvägar, är omoderna och inte tar hänsyn till cykelns särskilda möjligheter och behov som ett eget transportslag.

Avsätt mer pengar till cykel

Slutligen föreslås att de statliga investeringarna i cykelinfrastruktur utökas och att länsplanerna får en större del av de statliga investeringarna. Föreningarna påpekar att tio procent av svenskarna cyklar, men att cykel bara får en procent av pengarna. De vill istället se att minst tio procent av de statliga medlen i den nya nationella planen öronmärks för cykelinvesteringar.

Utöver detta föreslås Svenska Cykelstäder även fyra egna åtgärder.

Remisstiden för underlaget går ut den 29 januari 2021.

FAKTA

Svenska Cykelstäder föreslår följande åtgärder

  • Anta ett nationellt cykelmål Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen upprättar ett tidssatt och kvantifierat cykelandelsmål. Ett nationellt cykelmål finns redan i många europeiska länder. Det är en förutsättning för att cyklingen ska prioriteras, och kunna medverka till att de transportpolitiska målen nås.
  • Utveckla stadsmiljöavtalet Svenska Cykelstäder föreslår att reglerna i stadsmiljöavtalet ska förändras. Svenska Cykelstäder vill utveckla stadsmiljöavtalet så att pengarna löper över fler år och successivt utökas.De vill också se lättade och/eller förändrade krav på motprestation, framförallt när det gäller cykelsatsningar.
  • Ge Trafikverket tydligare direktiv att arbeta med ett hållbart transportsystem Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen ska ge Trafikverket tydligare direktiv att främja cykel och andra transportslag som bidrar till minskade klimatpåverkande utsläpp, minskad trängsel och ökad folkhälsa. Som ett led i detta arbete föreslår Svenska Cykelstäder också att Trafikverket får i direktiv att uppdatera sina beräkningsunderlag, de så kallade basprognoserna. Prognoserna måste bättre spegla potentialen av en kombinationen av olika styrmedel och bidra till måluppfyllelse av de transportpolitiska målen såväl som de globala målen.
  • Möjliggör aktiva och säkra transporter för alla Svenska Cykelstäder föreslår att Trafikverket ges i uppdrag att ta fram åtgärder som bidrar till att målet om aktivt resande nås. Aktivt resande innebär resor med cykel, gång och kollektivtrafik och är ett viktigt mål för folkhälsan. I inriktningsunderlaget skriver Trafikverket att målet för aktivt resande inte kommer att nås. Trafikverket visar inte heller på någon tydlig strategi för hur målet skulle kunna nås. Vidare föreslår Svenska Cykelstäder att Trafikverket ges i uppdrag att ta fram åtgärder för att nå nollvisionen som bättre inkluderar oskyddade trafikanter, i synnerhet cyklister.
Källa: Svenska Cykelstäder

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan