Sista steget mot nära-nollenergibyggnader

POLITIK & JURIDIK Nu har regeringen meddelat att den del av plan- och byggförordningen som gäller byggnads energiprestanda ändras 1 september. Samtidigt träder nya föreskrifter från Boverket i kraft som är anpassade till ändringen.

Sista steget mot nära-nollenergibyggnader
Foto: Adobe Stock

Den 4 juni beslutade regeringen om en ändring i plan- och byggförordningen för beräkning av byggnaders energiprestanda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska ändringen skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader och innebär bland annat att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av byggnadens primärenergital. Samtidigt förtydligas att den energi som tillförs en byggnad ska komma från förnybara energikällor.

– Vi eftersträvar så energieffektiva byggnader som möjligt och en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Förordningsändringen, tillsammans med Boverkets reviderade föreskrifter, är uttryck för denna målsättning, säger bostadsminister Per Bolund i en kommentar.

Boverket planerar att införa ändringar i BBR som anpassas, och träder i kraft samtidigt som ändringen i plan- och byggförordningen.

Enligt regeringen är ändringen det avslutande steget i att genomföra det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som innebär att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från 31 december 2020.

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet