SKR tveksamt till krav på klimatanpassningsplan

Klimatanpassning Kommunerna kommer att bli en central aktör i klimatanpassningsarbetet, om det Nationella expertrådets förslag blir verklighet. Det är positivt, menar Ann-Sofie Eriksson, SKR, som dock inte vill se skall-krav på klimatanpassningsplaner i kommunerna.

SKR tveksamt till krav på klimatanpassningsplan
Skall-krav på klimatanpassning vid stadsplanering är tveksamt, enligt SKR.

I en rapport slår det Nationella expertrådet för klimatanpassning fast att det behövs både mer pengar och tydligare ansvarsfördelning för att Sverige ska kunna möta klimatförändringarna. Kommunerna föreslås bland annat få ett samordningsansvar och ökad finansiering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ännu inte tagit sig igenom alla de 684 sidorna i rapporten, men ser positivt på många av förslagen.

  Ann-Sofie Eriksson, SKR.

  – Det är bra med tydligt fokus på genomförande och åtgärder. Hittills har det mer handlat om uppdrag till myndigheter, nu är det mer om genomförande och det är det vi behöver komma igång med. Helhetsgreppet över administrativa gränser och samverkan mellan aktörer är också något vi tryckt på om, och som är nödvändigt, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef för Planering, säkerhet och miljö på SKR.

  Samordningsansvar hos kommunen

  Hon ser positivt på förslaget att kommunen får ett samordningsansvar.

  – Vi tror att det är bra, eftersom kommunerna är de som är närmast fastighetsägarna. Men sen måste man se hur det här ska fungera.

  Att kommunerna föreslås få ersättning för arbetet är positivt, liksom skrivningarna om långsiktig finansiering.

  – Klimatanpassning kostar, men det är viktigt att vi kommer igång och gör det här, säger Ann-Sofie Eriksson.

  Om förslagen genomförs – är ansvarsfrågan klar sedan?

  – Det börjar man se först när man börjar åtgärda, för det kommer att innebära att man samarbetar och gör saker ihop. Det här är svårt göra på en fastighet i taget. De som är berörda måste vidta åtgärder, frågan är om vi har vi tillräckliga incitament så att alla gör det som behövs? Det kan jag inte svara på, men vi tror att det är en viktig del. Där tror jag att det är bra om man kan börja testa sig fram.

  Tveksamma till krav på klimatanpassningsplan

  När det gäller förslaget att inför tvinga alla kommuner att ta fram klimatanpassningsplaner är SKR tveksamma.

  – Där är det lite svårare eftersom det är så varierande förutsättningar och behov i olika delar av landet, säger Ann-Sofie Eriksson.

  – Man behöver nog titta på hur det utformas så att man kan prioritera det som är viktigast så att det inte blir alltför mycket planer. Nu behöver man göra åtgärder också. Men riktigt vad det här står för vet vi inte än.

  Rapporten ska granskas

  I expertrådets sammanfattande rapport finns resonemang om att kommunerna behöver se över byggandet i områden som kan drabbas av översvämning. Men även här är Ann-Sofie Eriksson tveksam.

  – När kommunerna planlägger ska ju alltid riskfaktorer och vilken tidshorisont som är rimlig, vägas samman med alla andra aspekter enligt lagstiftningen, det är inget nytt.

  Nu kommer SKR att gå igenom rapporten mer noggrant.

  – Rapporten är intressant och det finns många bra förslag i den här rapporten. Vi kommer att titta mer på den, säger Ann-Sofie Eriksson.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan