Stadsinnovationer har gett positiva effekter på miljön

STADSPLANERING Stadsinnovationer leder till positiva effekter för både människor och miljön. Det menar Naturvårdsverket efter att ha analyserat 60 olika projekt som genomförts i Sverige.

Stadsinnovationer har gett positiva effekter på miljön
Foto: Adobe Stock

I ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket haft under 2016-2019 har myndigheten gett bidrag till 60 projekt med stadsinnovationer. Projekten är förstudier eller pilotprojekt och har genomförts av olika typer av aktörer där de flesta varit företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Enligt Naturvårdsverkets slutrapport har stadsinnovationerna bidragit till tystare gator, bättre livsmiljö, renare luft samt minskad klimatpåverkan.

  Tre av projekten, som alla gått vidare mot färdig implementering, valdes ut för djupintervjuer.

  Samverkan ett måste

  Det första projektet är ett mobilitetshus där man vill gå från att erbjuda traditionell parkering till att istället kunna förse staden med mobilitetstjänster.

  Det andra projektet är en webbapplikation för stadsplanering och förvaltning som synliggör trädens värden och det tredje ett verktyg som med hjälp av artificiell intelligens kan tolka och digitalisera detaljplaner.

  En slutsats som drogs av intervjuerna är att innovationer i städerna är beroende av samverkan mellan olika aktörer. En annan slutsats är att det blir både enklare och billigare att introducera lösningarna på marknaden om man först genomfört ett innovationsprojekt.

  Möjligheten att söka bidrag har setts som en avgörande faktor för att lyckas enligt de som Naturvårdsverket intervjuat.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan