Stenevi: Inga åtgärder för att öka omvandlingen av lokaler just nu

POLITIK & JURIDIK Frågan om det går att öka omvandlingen av tomma lokaler och fastigheter till bostäder har lyfts flera gånger under pandemin. Hållbart samhällsbyggande frågade bostadsminister Märta Stenevi hur hon ser på frågan.

Stenevi: Inga åtgärder för att öka omvandlingen av lokaler just nu
Märta Stenevi - Jämställdhets- och bostadsminister. Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet

I november förra året gav regeringen Boverket i uppdrag att se över hur förutsättningarna för omvandlingar av tomma lokaler och fastigheter till bostäder ser ut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt den färdiga analysen finns det inga generella hinder i plan-, lov och byggprocessen att omvandla lokaler till bostäder.

Inga generella hinder men mindre lönsamt

Däremot konstaterades det att det kan bli mindre lönsamt att omvandla en lokal till bostad, bland annat på grund av kostnader och tidsåtgången vid planprocessen samt regler i skattelagstiftningen.

Myndigheten konstaterade i rapporten att det troligtvis inte finns någon enkel lösning för att få till en ökad takt av omvandlingen av lokaler. Den senaste 20-årsperioden har cirka 2500 lokaler omvandlats till bostäder.

Inga åtgärder just nu

Hållbart samhällsbyggande frågade bostadsminister Märta Stenevi vad som är nästa steg i frågan. Och hur hon ser på möjligheten att omvandla fler lokaler till bostäder.

– Regeringen har för närvarande inte någon avsikt att vidta åtgärder för att påskynda den här utvecklingen ytterligare. Ekonomin, och därmed behovet av verksamhetslokaler, förväntas nu växa allteftersom befolkningen vaccineras. Om det visar sig att lokalanvändningen inte ökar igen kommer regeringen överväga vad som behöver göras, skriver bostadsministern i ett skriftligt svar.

Hon fortsätter:

– Som framgår av Boverkets rapport sker redan i dag en relativt omfattande ombyggnad av lokaler till bostäder, mer än tio procent av de bostäder i flerbostadshus som tillkommit de senaste åren finns i ombyggda lokaler.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan