Stockholm ökar insatserna mot mikroplaster

SAMHÄLLSPLANERING Stockholm har antagit en ny handlingsplan för att minska andelen mikroplaster i stadens vattendrag. En av åtgärderna är tydligare riktlinjer för konstgräsplaner och det satsas nu fyra miljoner kronor på nya granulatfällor vid idrottsanläggningar.

Stockholm ökar insatserna mot mikroplaster
Foto: Adobe Stock

I måndags klubbade Stockholm igenom en ny handlingsplan för att minska andelen mikroplaster i stadens vattendrag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  De största utsläppskällorna till mikroplaster i Stockholm uppges vara däckslitage och nedskräpning, tätt följt av konstgräsplaner, tvätt i hushåll och vägmarkeringsfärger.

  Den nya planen innehåller sammanlagt 50 åtgärder som är fördelade på 13 områden utifrån de största utsläppskällorna.

  Några av åtgärderna som fastställdes är att utöka undersökningarna av mikroplast i vatten, mark och luft, bidra till utveckling av nya material som ersätter plasten, fler papperskorgar på strategiska platser, vattenpapperskorgar och tydligare riktlinjer för konstgräsplaner.

  –  Stockholm är en stad omgiven av vatten, och vi vet numera att mikroplast finns i vår dricksvattentäkt Mälaren och att halterna ökar närmare städerna. Det är självklart av största vikt att vi skyddar vår miljö och vårt dricksvatten, säger Katarina Luhr, Miljö- och klimatborgarråd (MP) i Stockholm, i en kommentar.

  Återanvändning av granulat med hjälp av fällor

  Riktlinjerna för konstgräsplaner  har lett till att idrottsförvaltningen nu installerar nya granulatfällor på flera av stadens konstgräsplaner. Fyra miljoner kronor ska användas till installation av nya fällor vid cirka 50 idrottsanläggningar. De kommer att installeras i omkringliggande dagvattenbrunnar, där granulaten som fastnar i fällorna sedan ska återföras till konstgräsplanerna.

  – Hälften av pengarna kommer att gå till installation av fällorna och den andra hälften åt underhåll av dem. Vi har en teknik där vi renar och separerar plasten från allt annat som spolas ner i brunnen. På så vis kan vi återanvända granulaten, som kostar omkring 13 till 16 000 kronor och det går åt närmare 60 stycken för en konstgräsplan, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholm Stad, i en kommentar.

   

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan