Stödnivån för skredsäkring längs Göta älv höjs

KLIMATANPASSNING I veckan beslutade regeringen om en ändring i förordningen om bidrag för skredsäkring längs Göta älv. Den innebär att stödnivån för det bidrag som kommunerna kan söka för arbetet höjs från 70 till 100 procent.

Stödnivån för skredsäkring längs Göta älv höjs
Göta älv Foto: Adobe Stock

Arbetet med skredsäkring längs Göta älv är det enda idag existerande statligt utpekade klimatanpassningsprojektet. Regeringen har tidigare föreslagit en förstärkning av anslaget med 100 miljoner  i budgetpropositionen för år 2021, med intentionen att öka säkerheten i området och skapa nya arbetstillfällen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Kommunerna längs med Göta Älv har dock haft svårt att delfinansiera arbetet och i veckan beslutade regeringen om en ändring i förordningen som innebär att det bidrag som kommunerna kan söka för arbetet med skredsäkringen höjs från 70 procent till 100 procent.

I ett pressmeddelande från miljö- och klimatminister Isabella Lövin poängteras att huvudprincipen är att kostnaderna för skydd av egendom ligger på egendomens ägare men att bidraget för ras- och skredsäkring längs Göta älv är ett undantag från den huvudprincipen. Eftersom det gäller ett stort område som omfattar flera kommuner och län, att det även innebär skydd av områden som är av nationellt intresse samt handlar om omfattande åtgärder som överstiger kommunernas betalningsförmåga inom en rimlig tidsperiod.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan