Stora besparingar med skydd mot stigande havsnivåer

KLIMATANPASSNING Genom att satsa på klimatanpassningsåtgärder är det möjligt att förhindra 95 procent av de beräknade ekonomiska förluster som följer med skador orsakade av översvämningar. Det visar en rapport från Europeiska kommisionens vetenskaps- och kunskapstjänst (JRC).

Stora besparingar med skydd mot stigande havsnivåer
Foto: Adobe Stock

För närvarande drabbas varje år cirka 100 000 människor av översvämningar längs EU:s kuster. Stigande havsnivåer kommer att öka dessa risker och kan komma att slå hårt mot kusternas tätbefolkade orter och ömtåliga ekosystem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Enligt JRC beräknas antalet människor som drabbas inom EU uppgå till 1,6-3,9 miljoner personer i slutet av seklet och den årliga kostnaden för skador som orsakats av översvämningar förväntas stiga från dagens 1,4 miljarder euro till 240 miljarder euro.

  Mycket av det lidande som detta medför, och hela 95 procent av de ekonomiska förlusterna, kan dock förhindras genom klimatanpassningsåtgärder enligt en ny rapport från JRC.

  Finns en trend att kombinera anpassningsalternativ

  Där har forskarna undersökt hur olika nivåer av anpassningsåtgärder kan minska de beräknade förlusterna och utvärderat kostnaderna och fördelarna med sådana insatser. Störst beräknas fördelarna med åtgärderna vara i områden där befolkningstätheten är större än 500 personer per kvadratkilometer.

  Den hittills mest tillämpade metoden, att bygga skyddsvallar, är också den metod som ger mest förutsägbarhet säkerhetsmässigt enligt forskarna. Men de påpekar också att det är en metod som kan påverka landskapet negativt och öka erosionen.

  Det har gjort att det numera finns en ökad trend inom EU att tillämpa en kombination av anpassningsalternativ där även naturbaserade och multifunktionella lösningar kombineras med skyddsvallar. På så sätt skapas fler fördelar med anpassningen, som att öka koldioxidinlagringen, återställa den biologiska mångfalden och erbjuda rekreationsmöjligheter.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan