Stora möjligheter för fastighetsägare att spara vatten

VATTEN Intresset för att minska vattenförbrukningen har ökat i takt med medvetenheten kring klimatkrisens effekter. I en ny rapport jämförs de vattensparande åtgärder som finns tillgängliga idag för fastighetsägare och de är många. Samtidigt saknas det ofta ekonomiska incitament att göra dem.

Stora möjligheter för fastighetsägare att spara vatten
Foto: Adobe Stock

En rapport som sammanställts av konsultbolagen WRS AB och Ecoloop AB jämför några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som finns tillgänliga för fastighetsägare och fastighetsbolag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  FAKTA

  Rapporten visar exempel på fem olika tekniker

  1.  Enklare tekniker för enskilda hushåll
  2.  Recirkulerande dusch för vattenbesparing i enskilda hushåll
  3. Regnvatten för toalett och tvättmaskin i enskilda hushåll
  4. Regnvatten för toaletts i kontorshus
  5. Återanvändning av gråvatten i flerfamiljshus.

  Stora möjligheter att spara vatten

  Beräkningarna i rapporten visar att vattenförbrukningen från ett hushåll kan minskas med upp mot 40 liter per person och dygn, genom vattensnåla hushållsprodukter och snålspolande munstycken. Kostnaden för detta ligger på cirka 35 000 kr vid nyinstallation. Ifall man installerar en mer avancerad återcirkulerande dusch kan ytterligare 40 liter per person och dygn sparas till en kostnad från cirka 50 000 kr.

  Att använda regnvatten till framförallt toalettspolning har testats på flera ställen. Priset är cirka 50 000 kr men då tillkommer kostnad för installation och rördragning.

  De system som idag är byggda för regnvatteninsamling i kontorsbyggnader har kapacitet att ersätta cirka 70 procent av toalettspolningsvattnet. Och i teorin kan rening och återanvändning av gråvatten ge en vattenbesparing på upp till 90 liter per person och dygn.

  Små möjligheter att spara pengar

  Det finns alltså stora möjligheter att spara in på vattenförbrukningen för både
  hushåll och kontor.

  Men enligt rapporten saknas det ekonomiska incitament, dagens utformning av VA-taxan motiverar inte till varken besparing eller innovationer. De som installerat vattenbesparande tekniker har främst gjort det på grund av miljömedvetenhet och engagemang i vattenfrågan, eller för att de bor i ett område som lider av vattenbrist.

  Rapportförfattarna påpekar att det finns olika möjligheter att utforma VA-taxan som skulle kunna ge större genomslagskraft och ett högre pris på vatten,  som exempelvis en större rörlig del i avgiften eller differentierade taxor.

  Läs rapporten här

  FAKTA

  Rapporten Vattenbesparande åtgärder

  • Rapporten är ett resultat av två samarbetsprojekt som har finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse.
  • Det första projektet slutredovisades 30 september 2020 och fokuserade på vattenbesparande tekniker inom enskilda hushåll. Deltagare var Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB, Tierps kommun och Östhammars kommun.
  • Det andra projektet slutredovisades 31 januari 2021 och fokuserade på vattenbesparande tekniker i flerfamiljs- och kontorshus. Deltagare var Fyrisåns Vattenförbund, Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och Östhammars kommun.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan