”Sund konkurrens och brottsfria byggarbetsplatser”

Social hållbarhet Akademiska hus tar nu ett aktivt steg i kampen mot arbetsplatskriminalitet i byggbranschen. Detta genom att börja arbeta efter arbetsmodellen Rättvist byggande

”Sund konkurrens och brottsfria byggarbetsplatser”

Akademiska Hus förstärker sitt fokus på hållbarhet genom att ansluta sig till Rättvist byggande – en ideell förening som skapar möjlighet för byggherrar och andra aktiva organisationer i byggbranschen att samverka kring frågor som rör fusk och kriminalitet på byggarbetsplatsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Rättvist byggande har utvecklat en arbetsmodell som omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer. Det inkluderar också oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och åtgärder vid kontraktsbrott och lagbrott. Målet med föreningen är att säkerställa att alla entreprenörer och deras underentreprenörer arbetar seriöst och följer lagar och avtal.

– Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi stora möjligheter att påverka byggbranschen till det bättre. Vi ser fram emot att samarbeta med Rättvist byggande för att säkerställa att våra projekt uppfyller höga standarder för socialt ansvarstagande och en hållbar byggarbetsplats, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus, i en kommentar.

Arbetsmodellen Rättvist byggande

Rättvist byggande består av fyra huvuddelar som syftar till att förebygga och motverka kriminalitet och osund konkurrens i medlemmarnas entreprenadprojekt.

 1. Föranmälan av underentreprenörer (UE)
  Samtliga företag som arbetar i ett entreprenadprojekt anslutet till Rättvist byggande ska föranmälas till Rättvist byggande en vecka innan påbörjat arbete.
 2. Arbetsplatskontroller
  Rättvist byggande genomför arbetsplatskontroller med hjälp av externa kontrollanter. Vid en arbetsplatskontroll kan följande komma att kontrolleras:

  Att samtliga företag på plats är föranmälda och registrerade, ID06, legitimation, arbets- och/eller uppehållstillstånd vid behov (personal från tredje land), utstationering (utländska arbetsgivare), arbetsplatsens inhägnad (staket/stängsel och grindar), arbetsrättsliga kontraktsvillkor (lön, arbetstid och semester).
 3. Kommunikation
  Rättvist byggandes kommunikation syftar till att förebygga att fusk och kriminalitet förekommer på medlemmarnas byggarbetsplatser. Därför kommunicerar vi löpande om resultaten från arbetsplatskontrollerna samt om formativa moment i det operativa arbetet.
 4. Uppdaterade krav och avtalsvillkor
  Samtliga medlemmar i föreningen har gemensamma avtalsvillkor för Rättvist byggande. I dessa beskrivs modellen för uppföljning, viten vid brister kopplade till kontroller samt förväntansbilden på entreprenörer och dess UE.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan