Svanenmärkt byggande skjuter i höjden

Hållbart byggande Antalet Svanenmärkta byggnader i Norden har nästan fördubblats på två år.
Största ökningen har skett i Sverige. Här finns nu 54 500 byggnader med märkning – färdigbyggda eller under produktion.

Svanenmärkt byggande skjuter i höjden
Nu finns drygt 66 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem i Norden som är färdigbyggda eller håller på att byggas. Foto: Adobe Stock

Antalet Svanenmärkta byggnader i Sverige och Norden har ökat med 89 % på bara två år. Idag finns mer än 66 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem som är färdigbyggda eller håller på att byggas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Vad innebär en Svanenmärkt byggnad?

Låg energiförbrukning. Bra inomhusklimat. Strikta krav på kemikalier och material. Stränga krav på certifierat trä. Hög teknisk kvalitet på byggandet genom kontroll av en opartisk tredje part. Goda möjligheter till återanvändning och återvinning av byggnadselement.

Sverige ligger i täten med sammanlagt 54 504 enheter, varav 17 892 bostadsenheter är färdigbyggda och 36 612 håller på att byggas.

Ökar trots pandemin

– Det är oerhört glädjande med den här positiva utvecklingen av Svanenmärkta byggande, trots pandemin. Det visar att byggbranschen fokuserar på den gröna omställningen och där är Svanen är ett effektivt verktyg, som ser till byggnadens hela livscykel. Ökningen tyder också på att Svanen är en miljömärkning som allt fler byggföretag och beställare måste förhålla sig till, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renovering på Miljömärkning Sverige, i ett pressmeddelande.

Tar hänsyn till miljöpåverkan i hela livscykeln

Svanen utvärderar miljöpåverkan i alla relevanta faser av produktens livscykel, från råvaror till produktion, användning och återvinning.

Märkningen har ett särskilt fokus på hållbar resursförbrukning, klimatpåverkan, användning av farliga kemikalier och bevarande av biologisk mångfald.

Svanen är också Nordens officiella miljömärkning och en av världens tuffaste miljömärkningar.

Hårdare krav att vänta

Svanens kriterier skärps successivt för att göra det enkelt för konsumenter och beställare att välja de miljömässigt bästa husen och byggnaderna på marknaden.

Nya krav har nyligen skickats ut på remiss, planerad lansering i slutet av 2022.

Läs mer om Svanenmärkt byggande här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan