Svart arbetskraft och människoexploatering – här är brotten som Fair Play bygg utredde

Byggbranschen Byggbranschen har stora problem med svart arbetskraft och människoexploatering.
Det visar Fair Play byggs rapport för 2021.
Ändrade sekretesslagar, skärpta reglerna kring arbetskraftsinvandring och regionala center mot arbetslivskriminalitet är några av förslagen för att komma tillrätta med branschens problem.


Svart arbetskraft och människoexploatering – här är brotten som Fair Play bygg utredde
Fair Play byggs rapport för 2021 år dyster läsning. Foto: Adobe Stock

Fair Play Bygg startade 2016. Det drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

De utreder tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen, för att sedan rapportera relevant information till myndigheter som polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Så många ärenden rapporterades till myndigheter

Fakta

Siffror ur rapporten

Fair Play byggs rapport för 2021

440 in tips kom in till Fair Play bygg.

249 av dessa lämnades över till myndigheter.

228 rapporter lämnades till skatteverket, 72 till arbetsmiljöverket, 177 till ekobrottsmyndigheten och 24 till polisen.

Exempel på överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott: skattebrott 173, arbetsmiljöbrott 33, penningtvätt 167, brott mot utlänningslagen 25, kreditbedrägeri 12, koppling till kriminellt gäng/nätverk 11, människoexploatering/människohandel 19, mutbrott 3, bokföringsbrott 14, utnyttjade identiteter 9.

Under 2021 tog de emot 440 tips om brottslighet, varav 249 rapporter lämnades vidare till myndigheterna. Ett ärende kan leda till rapporter till flera myndigheter.

– Det är de högsta siffrorna sedan starten. Antalet tips vi får in har ökar för varje år. Det kan bero på att fler känner till oss och att vi samarbetar allt med beställare och andra bolag, säger Sussie Paredes Illium, utredare och rapportförfattare på Fair Play Bygg.

Svart arbetskraft vanligast

Skattebrott genom avlöning av svart arbetskraft fortsätter att dominera Fair Play Byggs ärenden.

I samtliga fall har misstankarna handlat om anlitande av utländsk arbetskraft. Mycket pekar på att det även under 2021 rörde sig om människor utanför EU/EES, som hamnar längst ner i den svarta arbetsmarknadens hierarki.

Mellan 20 och 100 kronor i timmen

Spaning utfört av ett säkerhetsföretag anlitat av Fair Play Bygg har visat hur europeisk arbetskraft arbetar under dagtid för att ersättas av utomeuropeisk arbetskraft under natten.

– I en del fall har arbetskraften från andra EU/EES-området förlorat sina jobb till förmån för billigare arbetskraft från länder utanför EU/EES. Ersättningen ligger på mellan 20 och 100 kronor i timme, säger Sussie Paredes Illium.

Tar betalt för att förmedla jobb

Fair Plays rapport vittnar också om människoexploatering och människohandel.

Utredda ärenden visar att arbetskraft från utlandet förmedlas till Sverige genom särskilda koordinatorer med kontakter i de respektive länderna. Mot betalning och löfte om uppehållstillstånd och fast anställning.

Arbetskraften används på svenska byggarbetsplatser för att utföra tungt och farligt arbete, såsom asbestsanering och bilning, helt utan rätt skyddsutrustning, utan längre pauser och iklädda privata arbetskläder.

– Utnyttjade identiteter är ett vanligt brottsverktyg i de ärenden vi granskat. En utnyttjad identitet är en faktisk identitet som är skapad hos myndighet i Sverige. Identiteten nyttjas sedan i kriminella syften.

Hur ska man då komma till rätta med problemen?

Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland tycker att byggherrarna ska ställa hårdare krav på entreprenörerna och Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästareförening vill se ökad samverkan mellan myndigheter, förenkla kontrollerna och lättnader sekretessen mellan myndigheter.

Stefan Attefall, moderator Silvia Kakembo från Arena Opinion, Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister (S) och Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M).

Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister (S), Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och Stefan Attefall, ordförande i Byggmarkandskommissionen och tidigare bostadsminister, diskuterade problematiken efter presentationen av årsrapporten.

Har lämnat förslag på åtgärder

– Tyvärr är jag inte förvånad när jag tar del av rapporten. Problemen i branschen är större och allvarligare än de flesta tror, sa Stefan Attefall.

Byggmarknadskommissionen presenterade tidigare i år flera förslag på åtgärder för att motverka arbetslivskriminaliteten. Det var bland annat:

– Ändra sekretessreglerna så att företagens transaktioner på skattekonton kan kontrolleras av upphandlare.

– Skärpta regler vid arbetskraftsinvandring och sanktionsavgift för företag som inte tillämpar de anställningsvillkor som varit en förutsättning för beviljat arbetstillstånd.

-Underlätta förutsättningarna att utesluta oseriösa anbudsgivare vid offentlig upphandling.

Vill skärpa reglerna kring arbetskraftsinvandring

– Regeringen kraftsamlar mot kriminaliteten på arbetsmarknaden, som riskerar att bli systemhotande. Vi vill göra det svårare att fuska och mer kännbart att åka fast. Vi vill också skärpa reglerna kring arbetskraftsinvandring, sa Johan Danielsson.

”Ta tag i skuggsamhället”

– Det är många och stora utmaningar. Vi måste verkligen ta tag i skuggsamhället genom att stärka lagstiftningen, se till att arbetsmiljöverket kan göra fler inspektioner och lätta på sekretessen. Det är också en fråga om teknik, ID06 räcker inte till, det har snarare blivit en handelsvara. Kanske ska man ha biometrisk teknik i stället, sa Mats Green.

”Det går för sakta”

Regeringen har tidigare beslutat att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet.

Där ska Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

– Alla åtgärder låter positiva. Men det går för sakta, tycker jag. Vi startade Fair Play bygg 2016 för att visa att något måste göras och frågan om sekretess mellan myndigheter har diskuterats ända sedan dess, sa Tomas Kullenberg.

 

Läs Fair Play byggs senaste rapport här.

Här kan du läsa byggmarknadskommissionens slutrapport.

 Hämtar fler artiklar
Till startsidan