Svenskt pulver gör husen energieffektiva

Hållbart byggande Resultatet från ett forskningsprojekt visar att det nanoporösa materialet är mycket effektivt för att spara energi.
– Vi startade projektet för att det finns ett behov av att minska förbrukningen av kylenergi samt koldioxidutsläppen, säger en av forskarna.

Svenskt pulver gör husen energieffektiva
Den nya typen av ytbehandling kan minska fastigheters energiförbrukning.

För att öka energieffektiviteten i byggnader används ofta så kallade cool roof-behandlingar. Dessa ytbehandlingar kan appliceras på tak för att reflektera och minska den värme som absorberas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Företaget Svenska Aerogel har tagit fram ett pulver som de kallar quartzene. Det beskrivs som ”nästa generationens aerogel” och kan blandas med andra material för att bättre isolera mot värme, kyla och ljud.

Forskare vid Högskolan i Gävle har nyligen undersökt pulvrets funktionalitet i just ovannämnda behandlingar.

– Isolerande Cool Roof-lösningar som innehåller quartzene minskar energianvändningen effektivt utan att man behöver bygga om de gamla byggnaderna från grunden, säger Sana Sayadi, doktorand vid Högskolan i Gävle, i en kommentar.

Energibesparingar

Resultatet från projektet visar energibesparingar på 15 procent när quartzene används i stället för bitumen – ett annat bindemedel som ofta används. Enligt Svenska Aerogel kommer det goda resultatet från materialets förmåga att avvisa värme.

Nästa steg i forskningsprojektet är nu att introducera arbetet för den vetenskapliga världen genom en vetenskapligt granskad publikation.

Upp emot 30 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från byggnader – särskilt äldre byggnader som inte uppfyller dagens hållbarhetsstandarder.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan