Sveriges första stora plusenergihus: Så gick det

PLUSSENERGIHUS År 2018 blev Kvarteret Neptun det första flerbostadshuset i Sverige att uppföras som ett plusenergihus. Nu, fem år senare, har erfarenheterna från detta projekt sammanställts och används som grund för vidareutvecklingen av kommande projekt.

Sveriges första stora plusenergihus: Så gick det
Per Wallgård, Fastighetschef, Sveafastigheter

Kvarteret, som är beläget i Västerås, består av cirka 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på 121 lägenheter, som är uppdelade i tre separata huskroppar. Dessa hus är utrustade med den senaste moderna tekniken för att maximera energiproduktion och återvinning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Idag byggs alla våra hus med solceller på taket.

  Per Wallgård, Fastighetschef, Sveafastigheter

  På taken har man installerat högeffektiva solceller som täcker en totalyta om 1 282 kvadratmeter. Genom ett internt elnät har hyresgästerna tillgång till den närproducerade elen från solcellerna. Dessutom uppvärms husen effektivt med hjälp av bergvärme, vilket ytterligare bidrar till deras hållbarhet och energieffektivitet.

  – Vi valde bergvärme för att kunna mäta exakt hur mycket el husen producerar och förbrukar. Ventilationsluften har ett återvinningsaggregat med 90 procents verkningsgrad samtidigt som det är förvärmning och förkylning i friskluftsintaget från ett separat borrhål i berget. Dessutom tar ett 3flow-system bort energiförlusterna i varmvattencirkulationen, säger Per Wallgård, Fastighetschef, Sveafastigheter, i en kommentar.

  Neptuns 742 solpaneler producerar cirka 250 000 kWh el per år, vilket överstiger byggnadens elförbrukning. Överskottsel säljs tillbaka till elleverantören och bidrar till att minska Sveafastigheters driftskostnader för huset.

  Bygger endast med solceller

  En tydlig och avgörande faktor vid dagens utvärdering av Neptun är utvecklingen av elpriserna. När huset byggdes var den förväntade återbetalningstiden för investeringen i solpaneler och bergvärme beräknad till tolv år. Men med de aktuella elpriserna har den uppskattade återbetalningstiden minskat med nästan hälften och är nu sju år.

  – För oss var huset ett stort experiment. Så klart underbyggt av noga gjorda kalkyler. Och det har fallit väl ut. Idag byggs alla våra hus med solceller på taket, avslutar Per Wallgård.

  Nästa steg i Sveafastigheters utveckling av hållbar energiförsörjning tar plats bara en kort avstånd från Neptun, närmare bestämt i Najaden. Där har man implementerat en lösning som innefattar batterier som är kopplade till solcellerna på taket. Dessa batterier används för att lagra överskottsel som kan användas när solen inte lyser.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan