Tips för att öka återbruket – bra för klimatet och pengar tillbaka

Cirkularitet Trots stora möjligheter för återbruk inom bygg- och rivningsprojekt är det svårt att gå från vision till praktik. Återbruk måste lyftas upp tidigt i planeringen och då kan det få stor klimateffekt, det visar utvärderingen av samverkansprojektet Återbruk i Väst.

Tips för att öka återbruket – bra för klimatet och pengar tillbaka
Foto: Adobe Stock

I projektet Återbruk i Väst har fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare i Västra Götaland samverkat för att inventera återbrukspotentialen i åtta bygg- och rivningsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Tips för att öka återbruket i ditt företag

  • Utbilda anställda inom återbruk
  • Sätt tydliga och tidiga mål kring återbruk
  • Ha tydliga rutiner och arbetssätt inom organisationen, exempelvis genom att inkludera återbruk i olika styrdokument och strategier och tydliggöra ansvaret för återbruk
  • Bygg upp rutiner för att följa upp och förbättra återbruksarbetet
  • Gör återbruksinventeringar
  • Avsätt tid och budget för återbruk
Källa: Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn,  rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet

Bara en tredjedel återbrukades

Trots att attityderna generellt varit positiva till att öka återbruket levde inte resultatet upp till den utpekade potentialen, visar rapporten som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. Bara en tredjedel av den inventerade potentialen i deltagande byggprojekt resulterade i faktisk eller planerat återbruk.

En slutsats som dras är att det krävs att återbruket lyfts upp på agendan i ett tidigt skede av projektplaneringen.

Tips för att öka återbruket

Rivningsbranschen genererar stora avfallsmängder och har en tung hemläxa att göra. Potentialen att återbruka material vid ombyggnationer och nybyggen var lägre, enligt studien, men här skapades positiva flöden genom oväntat återbruk av produkter från annat håll.

För det först är det viktigt att sätta tydliga mål och utbilda anställda i återbruk, det är en rapportslutsats. Dessutom är det viktigt att rent praktiskt göra plats för mellanlagring av material som ska återbrukas.

Tonvis av tegel mötte deponidöden

Fasadtegel har störst återbrukspotential – det finns en marknad – men där missades målet på grund dålig planering och därmed brist på köpare. Dessutom tog man inte heller tillvara potentialen från stora mängder granit, marmor och kalksten.

Rapporten visar att 250 ton tegel, 600 kvadratmeter marmorgolv och 1300 kvadratmeter koppartak hamnade på avfallsberget istället för att ge en klimatbesparing på 200 ton koldioxidekvivalenter.

Stort återbrukspotential inom utemiljö

Genom att återbruka gatsten, marksten och stålbalkar och reglar sparades däremot över 100 ton koldioxidekvivalenter.

Ett mål med projektet har varit att utveckla metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå. I dag är det vanligt att engagemanget står och faller med eldsjälar. Det finns också pengar att hämta på att återbruka mer.

Klimatvinst av återbruket: 240 ton

Totalt uppskattas värdet av det inventerade materialet som har återbrukats eller planeras att återbrukas till 1,7 miljoner kronor. 200 kvadratmeter gatsten värderades till 60 000 kronor på andrahandsmarknaden.

Klimatbesparingen för de åtta projektens realiserade återbruk landade på 240 ton koldioxidekvivalent.

Läs rapporten: Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan