Totala ytan naturreservat ökar

SAMHÄLLSPLANERING Under 2019 fick Sverige 181 nya naturreservat och den totala ytan ökade med 45 000 hektar enligt Naturvårdsverket. Bland annat skyddades rekreationsområden, och bostäderna för flera sällsynta skalbaggar, fladdermöss och nattfjärilar.

Totala ytan naturreservat ökar
Torup har ett av de största sammanhängande områdena med näringsrik bokskog i södra Skåne. Foto: Gunilla Davidsson Lundh, Länsstyrelsen Skåne

Det finns nu över 5 100 naturreservat i Sverige. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med ungefär 45 000 hektar under 2019.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Länsstyrelsernas och kommunernas viktiga arbete med att bilda naturreservat gör att vi stadigt skyddar mer och mer natur i Sverige. Det bidrar till att vi kan uppnå våra internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen. Att skydda skogar, myrar och vatten bidrar även till hög anpassningsförmåga i hela landskapet och mildrar effekten av klimatförändringar, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med 11 000 hektar. Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län, följt av Östergötlands län med 20 stycken.

De flesta nya kommunala naturreservaten tillkom i Skåne län och totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken.

Ett av Malmöbornas rekreationsområden skyddas

Ett exempel på nytt naturreservat är Kålabro i Falkenbergs kommun, där livsmiljön för bland annat nattfjärilen jättesvampmal därmed skyddas.

I Skåne nämns det nybildade naturreservatet Torups bokskog som ett viktigt rekreationsområde för hela Malmö stad och ett hem för sällsynta vedlevande skalbaggar och fladdermöss.

Och i norra delen av Piteå skärgård har miljön i Kallfjärden korats till Norrbottens första marina naturreservat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan