Trädtrend i stadsplaneringen problematisk för småfåglar

Biologisk mångfald Småfåglar i städer föredrar svenska träd. Inhemska träd genererar mer kvitter och fler häckningar i stadsmiljöer, visar övervakning av 400 fågelholkar.

Trädtrend i stadsplaneringen problematisk för småfåglar
Blåmes. Foto: Adobe Stock

I dag är det vanligt att stadsplanerare placerar främmande trädarter i stadsmiljön. En trend som är tydlig både i Sverige och globalt. En ny studie där 400 holkar i Malmös parker övervakats visar dock att småfåglar som blåmes och talgoxe undviker att bygga bon och lägga ägg i stadsmiljöer där det finns många främmande träd. En annan effekt av många inhemska träd i ett område är att fågelungarna väger mindre om det finns många främmande träd i närheten. I de parker i Malmö där studien genomfördes är ungefär en fjärdedel av träden främmande trädslag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Långtidsstudien som gjorts av forskare vid Lunds universitet är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Oecologica visar att stadsfåglar mår bättre av träd som funnits i det svenska ekosystemet under lång tid, till exempel björk, bok och ek.

En anledning till att allt fler främmande träd planteras i stadsmiljön är att de anses vara extra härdiga, men forskarna bakom studien tycker att det är viktigt att förstå vad främmande träd får för konsekvenser för det lokala ekosystemet i staden.

– Icke-inhemska träd, även kallade exotiska eller främmande arter, saknar en evolutionär historik med ekosystemet. Vi har tidigare visat att främmande trädarter har påtagligt färre insekter än inhemska träd, så effekten vi nu ser är sannolikt ett resultat av brist på föda för småfåglarna, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand i urban ekologi vid Lunds universitet, i en kommentar.

En långsiktig konsekvens av färre fåglar i stadsmiljön är förstås mindre fågelkvitter.

– Om man vill höra mer fågelkvitter på våren tror jag valet av stadsträd är en viktig faktor. Ökar man antalet inhemska arter i parker och grönområden kommer våra småfåglar sannolikt att trivas bättre i staden, säger Johan Kjellberg Jensen.

Johan Kjellberg Jensen säger också att han hoppas att stadsplanerare och andra aktörer tar del av hans forskning och att det utvecklas metoder som säkerställer fungerande ekosystem i städerna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan