Tre goda exempel på åtgärder för en god vattenförsörjning

VATTEN Att det finns tillräckligt rent grundvatten är en förutsättning för både ett fungerande samhälle och en bra miljö. SGU har sammanställt några goda exempel på åtgärder som gjorts runt om i landet.

Tre goda exempel på åtgärder för en god vattenförsörjning
Foto: Adobe Stock

Eftersom det idag finns ett stort antal grundvattenkällor som är, eller riskerar att bli förorenade är förhoppningen från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att andra kommuner och myndigheter ska inspireras och öka åtgärderna för att skydda Sveriges grundvatten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Sydvatten tryggar framtida vattenförsörjning

  Det kommunägda företaget Sydvatten AB producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. En stor del av vattnet hämtas från Bolmensjön i Småland, som genom en 8 mil lång tunnel transporteras ner till Ringsjön för vidare distribuering till användarna. Vid Vombfälten framställs dricksvatten från grundvatten, förstärkt med infiltration av ytvatten från Vombsjön.

  Sydvatten har även, genom intervjuer med företrädare för olika intressen och perspektiv i samhället, tagit fram en övergripande holistisk bild av vattenresursfrågan tillsammans med reflektioner över utmaningar, möjligheter, hinder och lösningar för framtida vattenförsörjning i förändrat klimat. Rapporten är tänkt som inspiration för vägval och riktning för beslut om vattenresurser.

  Uppsalaåsen

  Uppsala kommun har använt en detaljerad 3D-karta över Uppsalaåsen som underlag för att ta fram en modell över åsens geologi och vatten. Den detaljerade 3D-kartan tillsammans med modellen används för att kunna förutspå konsekvenser av bland annat vattenuttag i olika delar av åsen, ökade eller minskade uttagsvolymer, vattentillgång i olika klimatscenarier, föroreningspåverkan och förändringar i detaljplaner. Enligt SGU bidrar resultaten till en säkrare dricksvattenförsörjning för hela kommunen, både nu och i framtiden.

  Vårgårdamodellen för detaljplaner

  Vårgårda kommun har tagit fram en beräkningsmetod för att utvärdera påverkan på grundvattnet vid förändringar i detaljplaneringsunderlag. Metoden baseras på GIS-analyser av nuvarande och framtida markanvändning. I resultatet framkommer också förslag på hur dagvatten kan hanteras inom den nya detaljplanen.

  Andra goda exempel som SGU tar upp är Trafikverkets arbete med att skydda grundvattnet från föroreningar och spill under arbetet med E4:ans sträckning i Ljungby kommun och saneringen av delar av grundvattenmagasinen i Hultsfredsdeltat.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan