Tydligare regler för mikronät

Energisystem Regelverket kring delning av energi mellan byggnader i lokala mikronät förtydligas.
Ändringarna börjar gälla den 1 oktober.

Tydligare regler för mikronät
Fler väntas dela energi. Foto: Adobe Stock

Efter att regeringen utvidgat undantagen från kravet på så kallad nätkoncession är det sedan årsskiftet tillåtet att dela energi mellan byggnader i lokala mikronät.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det har dock rått viss osäkerhet kring vad som egentligen menas med begreppet ”delning av energi” i IKN-förordningen. IKN är en förkortning för ”icke koncessionspliktiga nät” och förordningen reglerar hur elnät får byggas av andra än elnätsföretag.

  Krav från EU

  Enligt den nya skrivningen (SFS 2022:1391), som börjar gälla den 1 oktober 2022, är det tillåtet att bygga och använda ett internt lågspänningsnät som inte är luftledning för överföring av ”el från en anläggning som producerar el” eller för överföring av el ”från en energilagringsanläggning”, vilket bekräftar vad som tillämpas i praktiken, enligt en analys av Svensk Solenergi.

  Rikard Silverfur, chef för Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna, säger att möjligheten att bygga mikronät är något mycket bra.

  Rikard Silverfur

  – Det är också något som EU har sagt att länderna ska ge möjligheter till. Nu finns det förutsättningar för att bygga mikronät för att dela energi. Det tar dock ett tag innan det kommer att slå igenom. Det ska bland annat in ansökningar till Energimarknadsinspektionen och fattas investeringsbeslut.

  – Energimarknadsinspektionen behöver mer resurser för att kunna hantera ansökningarna, vilket den inte har fått. Den har bara fått mer att göra. Det är angeläget att ansökningarna, om de uppfyller kraven, blir snabbt expedierade.

  Köpa el vid rätt tid

  De stigande energipriserna väntas leda till fler anmälningar.

  – Mikronäten blir ett sätt att skydda sig mot elpriset. Har man dessutom en lagringsfunktion kan man köpa el, om man behöver göra det, på rätt tider.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan