Tyréns: Vi behöver bygga färre hus

CIRKULARITET Hur många timmar per dag används ditt kontor och är det inte slöseri att barnens skola står tom hela sommaren? Det är några av frågorna som konsultbolaget Tyréns ställer sig när de tar sig an problemen med lokalsvinn i ett nytt forskningsprojekt.

Tyréns: Vi behöver bygga färre hus
Foto: Adode Stock

– Vi vill visa vilka fördelar det finns med att använda en byggnad för mer än ett syfte. Förutom det uppenbart hållbara i att vi kan bygga färre nya hus finns det ekonomiska incitament för fastighetsägare som erbjuder flexibla lösningar där fler kan samutnyttja utrymmen, säger Lars Marklund, projektledare på Tyréns i en kommentar.

Bolaget samarbetar med Strängnäs Bostads AB och Tyresö Bostäder AB i det nya projektet Coinplace som har stöd av Energimyndigheten och Sven Tyréns Stiftelse.

Coinplace kommer att pågå i två år och enligt Tyréns välkomnas alla intressenter som vill vara med och påverka eller driver egna kompletterande initiativ att medverka.

Målet är att presentera tjänster som underlättar för fastighetsutvecklare att designa byggnader som kan användas till flera ändamål och bättre nyttja de byggnader som redan finns.

Läs mer här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan