UIA presenterar: 10 regler för hållbart byggande

Arkitektur Under den senaste kongressen för den globala arkitektorganisationen UIA i Köpenhamn, framfördes tio riktlinjer för hållbart byggande som harmoniserar med FN:s globala klimatmål.

UIA presenterar: 10 regler för hållbart byggande
UIA-kongressen (International union of architects) hölls i Bella center i Köpenhamn 2–6 juli.

UIA:s världskongress i Köpenhamn, som gick under temat ”hållbar utveckling” lockade mer än 6 000 deltagare från 135 länder. Programmet var omfattande och innehöll drygt 150 olika seminarier, 400 talare och 250 forskarrapporter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Efter de fyra dagarna av kongressen framställdes dokumentet ”The Copenhagen Lessons”, där tio koncisa punkter sammanfattar de snabba och genomgripande förändringar som behövs för att byggsektorn ska uppfylla FN:s globala mål.

Om

The Copenhagen lessons

Här är de tio reglerna som antogs vid UIA:s världskongress i Köpenhamn:

  1. Värdighet och möjlighet för alla människor är grundläggande inom arkitekturen; det finns ingen skönhet i exkludering.
  2. Människor som riskerar att bli bortglömda måste prioriteras när vi konstruerar, planerar och utvecklar den byggda miljön.
  3. Befintliga byggnadsstrukturer måste alltid återanvändas i första hand.
  4. Ingen ny utveckling får radera grönområden.
  5. Naturliga ekosystem och livsmedelsproduktion måste upprätthållas oavsett den byggda kontexten.
  6. Inga jungfruliga mineralmaterial får användas i konstruktion när återanvändning är möjlig.
  7. Ingen avfall får produceras eller lämnas kvar vid konstruktion.
  8. När vi hämtar material för konstruktion, kommer lokala förnybara material först.
  9. I allt vi bygger måste koldioxidupptag överstiga koldioxidavtryck.
  10. När vi utvecklar, planerar och bygger den byggda miljön måste varje aktivitet ha en positiv inverkan på vattenekosystem och tillgången till rent vatten.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan