Uppdraget: Att bidra till hållbar stadsplanering i Västsverige

Stadsplanering Christina Heikel går från Fastihetsägarna till Västsvenska Handelskammaren där hon blir ansvarig för stadsutvecklingsfrågor.
– Västsverige en motor i Sverige när det kommer till klimat- och hållbarhet. Vi tycker att det är viktigt att också stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt, säger hon till Hållbart Samhällsbyggande.

Uppdraget: Att bidra till hållbar stadsplanering i Västsverige
Christina Heikel. Foto: Västsvenska Handelskammaren

Den 23 januari börjar Christina Heikel på Västsvenska Handelskammaren där hon blir ansvarig för stadsutvecklingsfrågor. Christina Heikel har mångårig erfarenhet från hållbar stadsutveckling och kommer senast från Fastighetsägarna och har tidigare en jobbat med riksdags-, kommun-, region och EU-frågor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– På Fastighetsägarna har jag jobbat med alla fastighetsrelaterade frågor. Det handlar om branschens klimatomställning, social hållbarhet i fastighetsförvaltning, bostadspolitiska frågor och mycket mer. På Västsvenska Handelskammaren blir det ett smalare sakområde, även om stadsutveckling i sig är en mycket bred portfölj, säger hon till Miljö & Utveckling.

Christina Heikel tycker att stadsutvecklingsfrågor är viktiga då det handlar om att skap attraktiva städer där människor vill bo, där de vill jobba och där företag vill etablera sig.

– Det är väldigt stora frågor. Västsvenska Handelskammarens roll handlar om att stärka näringslivet och att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivet att växa. Västsverige är en motor i svenska tillväxten och ledande när det kommer till innovation och hållbarhet. Vi tycker att det är viktigt att också stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt.

Även om Västsverige ligger långt framme inom hållbarhetsområdet så menar Christina Heikel att det behövs mer, inte minst från den politiska sidan.

– Även många företag ligger långt framme så behöver många styrmedel och de system vi verkar under uppdateras. Det får inte vara en nackdel att vara klimatsmart. Att ställa om till ett klimatsmart samhälle borde snarare ge fördelar.

Är det något särskilt styrmedel du tycker borde förbättras?

– Ett sådant styrmedel lokalt är markpolicys. Det handlar om när kommunen säljer mark, och i Göteborgs stad är detta särskilt relevant då kommunen äger större delen av den byggbara marken. Jag tycker att Göteborgs stad borde markanvisa på ett sätt där anbud med ett lågt koldioxidavtryck premieras. När byggaktörer tävlar på högsta pris faller i stort sett alla andra kvalitetsaspekter bort, inklusive hållbarheten. Ytterst handlar smarta styrmedel dels om att driva konkurrenskraft, dels att inte bygga sig framtida kostnader. 

Vad ska bli roligast med det nya jobbet?

– Jag tycker att uppdraget känns väldigt positivt. Det handlar mycket om att föra in det mänskliga perspektivet. Man skulle kunna uttrycka det som att städer behöver förtjäna sina invånare. Då måste man se till att de blir var människor och företag väljer att bo och verka. Det vill jag bidra till i Västsverige.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan