Uppsala blev årets cykelfrämjarkommun igen

STADSPLANERING 40 av landets kommuner har deltagit i årets Kommunvelometer, som är Cykelfrämjandets nationella granskning av kommunernas arbete med cykelfrågor. Nu prisas Uppsala, Karlstad och Finspång för sina cykelfrämjande insatser.

Uppsala blev årets cykelfrämjarkommun igen
Foto: Cykelfrämjandet/Klapp

Kommunvelometer bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter från kommunerna som deltar. De jämförs och prisas sedan av Cykelfrämjandet inom kategorierna stora kommuner (över 100 000 invånare), mellanstora invånare (50 000- 100 000 invånare) och små kommuner (mindre än 50 000 invånare).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Uppsala

Inom kategorin stora kommuner blev det Uppsala, som för tredje året i rad knep förstaplatsen. På andra plats kom Linköping och tredjeplatsen delas mellan Malmö och Umeå.

Daniel Frits, trafikplanerare i Uppsala kommun, berättar i Kommunvelometern att staden satsat på stationära cykelmätare.  Utöver mätarna räknas också Uppsalas cyklister på fem platser där trafiken mäts under en vecka och var femte år görs en resvaneundersökning.

Enligt Daniel Fritz används kunskapen som inhämtas hela tiden för att förbättra cykelvägnätet i Uppsala.

– Samtliga insatser som under de senaste åren startats upp och/eller prioriterats i större utsträckning än tidigare har fortsatt även under 2019 och 2020. Även om vi är högst partiska i saken är vår upplevelse att våra insatser är mycket uppskattade och absolut borde innebära att några fler anser det vara ett lite rimligare alternativ att cykla även under vintern jämfört med tidigare, säger han och fortsätter:

– Några exempel är vintercyklistkampanjen, den relativt omfattande upprustningen av cykelvägnätet, omfattande kommunikationsinsatser kopplat
till vintercykling samt de allt hårdare kraven på vinterväghållning (genom bland annat sopsaltning och utbildningsinsatser för snöröjningspersonal). Mellan åren 2015-2020 kan man utläsa en positiv trend sett utifrån att fler
väljer att cykla under vintermånaderna. Lyckligtvis ser vi även samma positiva trend under sommarhalvåret.

Karlstad

Karlstad kommun blir för andra året i rad årets cykelfrämjarkommun för medelstora kommuner.

David Nordström, cykelsamordnare i kommunen, berättar om en del av deras åtgärder i Kommunvelometern.

– Vi jobbar vidare, med en mängd aktiviteter och projekt. Inom några områden ligger vi i framkant men det är just bredden och kontinuiteten som är Karlstads styrka. Jag kan nämna uppgradering av vårt cykelställsbestånd, byggnation av flera saknade länkar i cykelnätet, innovationsprojekt för vinterväghållning, pilotförsök med blombevattning på broar via lådcykel. Samt färdigställande av Karlstadsstråket, ett BRT-inspirerande busstråk där delvis parallella cykelbanor och cykelparkering vid hållplatser integrerats i projektet, säger han.

Finspång

Bland de mindre kommunerna var det Finspång som bedömdes har gjort mest för cykelfrämjandet.

Helena Wastesson, trafikstrateg i Finspångs kommun berättar om arbetet.

– Vi har en jämställd drift och underhållsplan där vi prioriterar gång-och cykelvägar framför bilvägar. Annat som vi gör är att vi uppmärksammar och genomför aktiviteter på trafikantveckan. Vi ökar hela tiden antalet
cykelparkeringsplatser och pumpmöjligheter vid kollektivtrafikknutpunkter. Vi ökar också antalet cykelparkeringsplatser vid större lekplatser. Sen ser vi till att knyta ihop cykelvägnätet för att få en säkrare cykelmiljö, dessutom bygger vi nya cykelvägar, säger hon.

Läs Kommunvelometern här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan