Vanligare med klimatberäkningar vid ombyggnad

Renovering Allt fler fastighetsbolag gör klimatberäkningar inför ombyggnationer.
– Vi gör det sedan årsskiftet för alla ombyggnationer som överstiger 50 miljoner kronor, säger Erik Florman som är Akademiska Hus hållbarhetschef.

Vanligare med klimatberäkningar vid ombyggnad
Foto: Adobe Stock

Johan Lindskog, projektutvecklingschef på AMF Fastigheter, säger att bolaget 2019  började göra  klimatkalkyler inför större byggprojekt, bland annat för att kunna styra mot klimatsmarta materialval.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?
  Johan Lindskog, AMF Fastigheter

  – Idag gör vi klimatkalkyler inför alla byggprojekt som överstiger 1 000 kvadratmeter. Vi har ambition att göra klimatkalkyler vid samtliga byggprojekt och lokalanpassningar i vårt fastighetsbestånd, oavsett storlek, och hoppas kunna uppnå detta nästa år. Klimatberäkningar gör vi vid avslutat byggprojekt.

  Utreder klimatdeklaration vid ombyggnad

  Sedan årsskiftet gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Boverket utreder på regeringens uppdrag krav på klimatdeklaration även vid om- och tillbyggnad. Verket ska redovisa sitt uppdrag till senast den 15 maj 2023.

  Erik Florman säger att Akademiska Hus använder preliminär klimatberäkning som del av sina investeringsbeslut för att se hur företagets klimatbudget och klimatmål påverkas.

  Erik Florman, Akademiska Hus

  – Vi har skapat en klimatbudget utifrån våra klimatmål. Den anger en maxgräns för hur mycket vi får släppa ut och påverkar bland annat val av byggteknik, ytor och material.

  – För att minska vårt klimatavtryck är vår uttalade inriktning att minska på nybyggnationen och i stället vid behov bygga om eller bygga till. Detta är också en förutsättning för att vi ska nå en klimatneutral verksamhet till 2035.

  Sergelhusen i Stockholm

  Fastighetsbolaget Vasakronan gör sedan 2020 klimatberäkningar vid stora ombyggnadsprojekt.

  Anna Denell, Vasakronan

  – Vi har nyligen infört det även vid mindre ombyggnader, det vi benämner lokalanpassningsprojekt. Det är en del av alla beslutsunderlag, säger hållbarhetschefen Anna Denell.

  Har klimatberäkningar avgjort eventuellt beslut om ombyggnad?

  – Både i Sergelhusen i Stockholm och i Lumi i Uppsala har klimatpåverkan varit tungt vägande i samband besluten.

  Johan Lindskog, projektutvecklingschef på AMF Fastigheter, säger att klimatkalkylen ska göras i ett så pass tidigt skede att den kan ligga till grund för investeringsbeslut.

  – Den blir vägledande för projektarbetet och de beslut som fattas. Klimatkalkylen är också ett viktigt verktyg för att involvera våra hyresgäster i ett tidigt skede och för att synliggöra vad deras önskemål vid en lokalanpassning skulle kosta både i klimatpåverkan och pengar.

  Har klimatberäkningar avgjort beslut om ombyggnad?

  – Klimatkalkylen är snarare ett stöd för hur arbetet bör och kan göras. Vi har gått med i Science Based Targets och har därmed förbundit oss att ställa om vår verksamhet så att den går i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål.
  – Vi ska i möjligaste mån inte bygga nytt, eftersom den miljöpåverkan är avsevärt större, utan bygga om befintligt bestånd på ett sätt som både är lönsamt och tar stor hänsyn till klimatet.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan