”Vänsterlutande forskningsaktivism om hållbart samhällsbyggande”

Social hållbarhet En talesperson för tankesmedjan Timbro riktar nu hård kritik mot det statliga forskningsrådet Formas. En stor del av kritiken siktar in sig på forskningsprogrammet Hållbart Samhällsbyggande. ”Vänsterlutande forskningsaktivism” är ett av omdömena som ges.

”Vänsterlutande forskningsaktivism om hållbart samhällsbyggande”
Kajsa Dovstad och Annika Helker Lundström. Foto: Timbro/Återvinningsindustrierna

I en debattartikel i Göteborgs-Posten framförde Kajsa Dovstad, programansvarig för området Välfärd på Tankesmedjan Timbro, nyligen hård kritik mot det statliga forskningsrådet Formas. Tesen som drivs är att Formas ger tung finansiering till forskning med ”en ideologisk slagsida åt vänster”. Ett av de områden som pekas ut är Formas forskningsprogram Hållbart Samhällsbyggande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Här är Kajsa Dovstad främst kritisk till att det nu går att söka forskningsanslag inom projektet Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. I debattartikeln uppmärksammas läsare på att Formas i anslutning till utlysningen skriver att höga bostadspriser och hyror tillsammans med färre hyresrätter gör det svårt på för flera samhällsgrupper att få tillgång till bostäder.

Efterluser mer forskning om kärnkraft och batterier

”En statlig forskningsmyndighet ska inte ta på sig rollen att i förväg underkänna borgerlig politik”, skriver Kajsa Dovstad och pekar på det faktum att högerpartierna i Göteborg arbetar för att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter.

Hon konstaterar vidare att det i flera stadsdelar nästan bara finns hyresrätter och menar att detta faktum befäster segregationen.

Kajsa Dovstad är också kritisk till att Formas finansierat Carina Listerborn vid Malmö universitet med 5 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv”.

”Listerborn har bland annat gett ut en bok i samarbete med den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé och kritiserat marknadshyror på Aftonbladets debattsida”, skriver Kajsa Dovstad.

I debattartikeln efterlyser Kajsa Dovstad mer forskning på kärnkraft och batteriteknik, men menar att det kommer att bli svårt så länge Annika Helker Lundström är ordförande för programrådet för klimat på Formas. Den här kopplingen görs för att Annika Helker Lundsröm varit vd för Svensk Vindenergi och i dag ordförande för WWF som enligt Kajsa Dovstad är en ”kärnkraftsskeptisk” organisation.

Kajsa Dovstad avslutar debattartikeln med att kalla Formas arbete med ”vänsterlutande forskningsaktivism”.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan