Världens första certifiering av jämlika miljöer och städer

Social hållbarhet Nu lanseras världens första certifieringssystem för att skapa jämlika offentliga miljöer och städer.
Målet med Jämtjämlikt är att säkerställa att den byggda miljön och stadsplaneringen tar hänsyn till alla diskrimineringsgrunder, social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna.
Under 2022 startar flera pilotprojekt.

Världens första certifiering av jämlika miljöer och städer
Vesna Vasiljkovic, affärs- och kontorschef på Tengbom håller en workshop för Jämtjämlikt. Foto: Tengbom

Nu lanserar Tengbom, Helsingborgs stad, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och RISE Jämtjämlikt. Det är världens första certifieringssystem för att skapa jämlika offentliga miljöer och städer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det ska ge ett ramverk för att arbeta systematiskt och förebyggande med alla diskrimineringsgrunder, samt att förverkliga mänskliga rättigheter och uppnå social hållbarhet.

  ”Vi kan inte fortsätta som vi alltid har gjort”

  – Om vi vill ha en jämlik stad kan vi inte fortsätta planera och bygga som vi alltid har gjort, kommenterar Vesna Vasiljkovic, affärs- och kontorschef på Tengbom.

  Hon har varit projektledare och initiativtagare för JämtJämlikt tillsammans med Helsingborgs stad.

  Målet är att skapa en systematik för innovativt arbete med jämlikhet och mänskliga rättigheter i arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser.

  Tyvärr saknas det ofta kunskap om utformningens betydelse för jämlikhet.

  Det första projektet är redan startat

  En betaversion av certifieringen finns på plats att börja använda och systemet går att använda i många olika skalor. Allt från översiktsplan, planprogram, detaljplan och placemaking till fastighetsutveckling och gestaltning.

  Flera städer har redan börjat använda Jämtjämlikt. Det första projektet lanserades tillsammans med Helsingborgs stad, som varit med i utvecklingen av Jämtjämlikt.

  Nu kommer Arvika kommun certifiera hela sin process för att ta fram en översiktsplan. Ängelholmshem ska certifiera sin process för att ta fram en utvecklingsplan för ett nytt bostadsområde.

  Jämtjämlikt bygger på lagar och konventioner

  Systemet bygger på nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning samt internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

  Processens ledstjärnor är de tre grundprinciperna för människorättsbaserat arbete: icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar.

  Goda ambitioner, men ibland brister kunskapen

  Förstudien till certifieringen visade att många behöver konkretisera jämlikhetsfrågan. Att arbeta med jämlikhet är extra viktigt i alla stadens gemensamma rum – som bibliotek, kulturarenor och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator.

  – Inom de flesta kommuner finns en vilja att göra stadsplaneringen tillgänglig och trivsam för alla. Tyvärr saknas det ofta kunskap om utformningens betydelse för jämlikhet. Även om ambitionerna är goda blir de inte genomförda fullt ut. Genom att en tredje part kommer in och gör en certifiering säkerställer kommunerna att de når sina uppsatta mål vad gäller jämlikhet i stadsplaneringen, säger Ingrid Isaksson, revisor och projektledare på RISE.

  Arbetet med Jämtjämlikt har finansierats av bland annat Vinnova.

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan