Värmeåtervinning inget hot mot vattenrening

Värmeåtervinning Värmeåtervinning ur spillvatten påverkar vattnets temperatur vid reningsverket. Men temperaturskillnaderna är små, och är inte skäl nog att förbjuda fastighetsägare att ta tillvara värmen i spillvattnet. Det framgår av en forskningsrapport från Svenskt Vatten.

Värmeåtervinning inget hot mot vattenrening
När vattnet väl kommit fram till vattenverket var skillnaden inte så stor. Foto: Svenskt Vatten

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling simuleras värmeåtervinning ur spillvatten i tre olika kommuner: Linköping, Malmö och Lidingö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Värmeåtervinning är ett sätt att ta tillvara den energi som annars följer med varmvatten ut i avloppet till exempel efter en dusch, tvätt eller diskning.

Det kan ske antingen direkt i fastigheten med en värmeväxlare, eller i större format med hjälp av värmepumpar i ledningsnätet.

Omdiskuterad metod

Båda metoderna simulerades i studien. Det finns också exempel där värmepumpar installerats på fastighetsnivå, men något sådant ingår inte i studien.

Värmeåtervinning ur spillvattnet är omdiskuterat, eftersom värmeutvinningen sänker temperaturen på vattnet.

Kallare spillvatten kan i sin tur påverka reningen negativt. Detta har lett till diskussioner om ifall det ska vara tillåtet att installera värmeåtervinning på spillvattnet eller ej.

Så mycket sänktes temperaturen

Den nya rapporten visar att vattnet visserligen blir kallare, men inte så mycket. I fallet då värmeväxlare installerades i fastigheterna sänktes temperaturen med mellan 1,5 och 5,5 grader på det vatten som lämnade fastigheten.

Men när vattnet väl kommit fram till vattenverket var skillnaden inte så stor. Maximalt en grad skiljer det inkommande vattnet jämfört med om ingen värme alls tagits tillvara.

Om det istället installeras värmepumpar på ledningsnätet skulle temperaturen kunna sjunka med 2,5 grader.

Rapportförfattarna konstaterar dock att detta inte har någon större påverkan på reningsprocessen.

Kan vara lönsamt för fastighetsägarna

Koncentrationerna av både kväve och ammonium är i stort sett oförändrade, och de små ökningar som forskarna kunnat räkna fram ligger fortfarande under de tillåtna värdena.

Enligt rapporten kan det vara lönsamt för fastighetsägare att utvinna värme ur sitt spillvatten.

Samtidigt har vissa kommuner idag begränsat möjligheten till det genom att skriva in att det kräver tillstånd från VA-huvudmannen, alltså det kommunala VA-bolaget.

Går inte att säga att det skadar reningsverken

Detta, menar rapportförfattarna, är fel eftersom det inte går att styrka att reningsverken skulle lida skada av temperatursänkningen.

”När denna risk inte kan styrkas bör det utredas om det är rimligt att hindra kunderna från att ta tillbaka den värme som de själva köpt och värmt upp vattnet med”, skriver författarna.

Att ta hänsyn till

Läget kan däremot vara annorlunda om reningsverken ligger nära gränsen för maximalt tillåtna utsläpp, eller om de är lite i minsta laget och befolkningen växer.

Då skulle det kunna leda till att reningsverken får byggas ut tidigare än planerat.

Om så verkligen är fallet, har dock inte undersökts i studien från Svenskt Vatten Utveckling.

Här kan du ladda ned hela rapporten.Hämtar fler artiklar
Till startsidan