Verktyg: Blågröna lösningar i den hållbara staden

KLIMATANPASSNING Hur kan vi skydda våra städer från extrema väderförhållanden? Ett nytt verktyg ger överblick över de mest effektiva lösningarna.

Verktyg: Blågröna lösningar i den hållbara staden
Foto: Blue Green System Lab.

Blågröna lösningar innebär att stadens vattenhantering integreras med grön infrastruktur. Detta skapar flerfunktionella åtgärder med positiva effekter såsom värmereglering, ökad biologisk mångfald och minskad översvämningsrisk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Många kommuner har redan svårt att hantera plötsliga skyfall och översvämningar. Det är bråttom att bygga om och anpassa våra städer för att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna, säger Eskil Mattsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

Vidare säger han att blågröna system kan buffra stora vattenmängder och avlasta det kommunala dagvattennätet och därmed minska risken för översvämning. Tillsammans med riklig vegetation bidrar de också till svalka under heta dagar, de renar luften och bidrar även till den biologiska mångfalden.

– Vi människor mår också bra i gröna miljöer, säger Eskil Mattsson.

Blågröna systemguiden

För att stödja kommuner och fastighetsägare i att välja passande lösningar för specifika platser, har projektet ”Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden” utvecklat det kostnadsfria digitala verktyget, Blågröna Systemguiden.

Verktyget börjar med att användaren väljer platsen för åtgärden och önskad nytta eller ekosystemtjänst. Därefter presenteras de mest lämpliga åtgärderna. Inne på sidan för de respektive systemtyperna finns även mer information och exempelprojekt på redan byggda lösningar.

– Guiden vänder sig både till fastighetsägare och kommuner. Det är inte alltid så enkelt att veta vilka lösningar som funkar i en given miljö. Med Blågröna systemguiden kan användaren få en god överblick och jämföra olika system med varandra, säger Hugo Settergren, projektledare på Scandinavian Green Roof Institute som har ansvarat för utvecklingen av guiden.

Guiden har utvecklats inom ramen för samarbetet Blue Green City Lab, ett partnerskap mellan Sustainable Business Hub, Scandinavian Green Roof Institute, SLU, VA Syd och IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL har bedömt de olika systemens värden och ekosystemtjänster. Projektet har fått finansiering från Vinnova.

Här kan du testa verktyget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan