Verktyg: Jämförelsetjänst för klimatdata

Klimatdata Ett nytt projekt ska ge säkrare och mer jämförbara klimatdata.
"Det här är en potentiell "game changer" för hela bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorn" säger en av deltagarna.

Verktyg: Jämförelsetjänst för klimatdata

Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) är en samverkansplattform som strävar efter att uppnå klimatneutralitet inom bygg- och anläggningssektorn. Sedan 2018 har organisationen engagerat sig i utvecklingen av metoder för att beräkna klimatpåverkan. Nu har de inlett en satsning på att digitalisera denna process – både för att öka jämförbarheten och underlätta arbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

LFM30

LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) består av 215 anslutna aktörer inom bygg, anläggnings- och förvaltningssektorn. Aktörernas mål är klimatneutralitet till 2030 – 15 år före Fossilfritt Sveriges nationella färdplan. Byggherrarna har åtagit sig att starta minst ett klimatneutralt projekt före 2025. Samtliga anslutna måste enligt klimatlöftet redovisa sin verksamhet och portfölj varje år.

Källa: www.lfm30.se

– Det här är en potentiell ”game changer” för hela bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorn, och en förutsättning för våra anslutna bolag att på ett trovärdigt sätt kunna följa och jämföra sitt klimatlöfte, säger Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Treano och deltagare i projektgruppen, i en kommentar.

Vidare framhåller han att vi för närvarande jämför äpplen med päron, eftersom beräkningsmetoderna och verktygen skiljer sig år. Andreas Holmgren säger att den nya tjänsten kommer att underlätta delning och jämförelse av klimatberäkningar för uppdragsgivare, arkitekter och entreprenörer – oavsett om det är på projekt- eller byggdelsnivå.

Enligt Kerstin Geppert, projektledaren och medlemssamordnaren på LFM30, syftar jämförelsetjänsten till att snabbare skapa förbättrade referensvärden.

Hon beskriver den digitala tjänsten i tre steg.

– I första skedet laddar användaren upp sin klimatdata. Det kan ske manuellt eller automatiskt via klimatberäkningsverktyg som BM, Prodikt och Plant, som vi samarbetar med i projektet. Sedan kvalitetssäkras uppgifterna så att de blir jämförbara med liknande projekt. Därefter tillgängliggörs data offentligt – i anonymiserad form – samt i en intern arbetsyta där bolagen kan strukturera och följa det egna omställningsarbetet.

Klimatberäkningar på byggdelsnivå

Martin Erlandsson är adjungerad professor på IVL och en av upphovspersonerna till LFM30:s klimatberäkningsmetod. Även han ingår i projektgruppen, och menar att just nedbrytning av klimatberäkningar på byggdelsnivå utgör nyckeln för ökad jämförbarhet av klimatdata.

– Problemet är att det finns för få klimatberäkningar idag. Lagen om klimatdeklarationer trädde visserligen i kraft 2022 men Boverkets data är inte publik. Och tyvärr är befintliga referensvärden inte tillräckligt detaljerade för att garantera jämförbarheten. Den här tjänsten gör det möjligt att samla ett ökat antal klimatberäkningar. Eftersom all data kommer vara öppen hoppas vi att andra aktörer kan bygga vidare på den, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan