Verktyg: Så kan städernas biologiska mångfald utvecklas

BIOLOGISK MÅNGFALD Ett nytt verktyg hjälper till att skapa grönare städer. Verktyget baseras på satellitdata och hjälper beslutsfattare att kartlägga, skydda och utveckla biologisk mångfald.

Verktyg: Så kan städernas biologiska mångfald utvecklas
En studie från 2021 utsåg Göteborg till Sveriges grönaste stad. Foto: Adobe Stock.

Sedan 2019 har Husqvarna, med hjälp av sin AI-drivna satellitlösning HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index), genomfört årliga undersökningar av en rad växande städer. Detta genom att granska städernas grönområden och deras utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Arbetet har nu resulterat i det nya digitala verktyget Urban Biodiversity Alert som städernas beslutsfattare kan använda sig av.

Hjälper till att identifiera och utveckla grönområden

Verktyget hjälper bland annat till att identifiera områden som behöver skyddas och vidareutvecklas. Det är också möjligt att använda sig av jämförelsetal, KPI:er, som mäter i vilken grad naturen fått fotfäste i staden och hur olika naturområden är sammanlänkade.

– Med hjälp av AI-analys av satellitbilder kan vi bedöma potentialen för biologisk mångfald i städer över hela jorden på en övergripande nivå, säger Erik Swan, Director, Digital Business Exploration på Husqvarna i en kommentar.

Tips till städer som vill starta

Några tips som Husqvarna ger till de städer som vill utveckla sina grönområden är att:

  • Större grönområden är bättre än mindre ytor för biologisk mångfald – en minskning av ytan minskar också den biologiska mångfalden.
  • Grönområden med en kvalitet som liknar den ute i naturen, främst inhemska arter och naturliga ekosystem, ger plats åt fler arter än de områden som har arter som inte hör hemma naturligt i ekosystemet.
  • Sammankopplade grönytor med färre hindrande barriärer skapar ett livskraftigt habitat för många arter.

All data kommer att finnas tillgängligt på HUGSI:s övervakningstjänst för urbana grönområden från och med i slutet av november.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan