Vikten av data i framtidens byggbransch

KRÖNIKA Data är avgörande för att validera designval och förbättra byggnaders prestanda. Samtidigt behövs en förändrad syn på byggnader och deras design- och byggprocesser. Det argumenterar Nickolas Klokholm från Autodesk i en krönika för Hållbart Samhällsbyggande.

Vikten av data i framtidens byggbransch
House Zero, Cambridge. Foto: Pressbild.

House Zero är ett omfattande ombyggnadsprojekt på universitetet Harvards campus i Cambridge. Byggnaden har förvandlats till ett levande laboratorium och en prototyp för maximal energieffektivitet. Projektet startades för att ta itu med ett av de största energiproblemen i världen idag – ineffektiva befintliga byggnader. Kan den också tjäna som inspiration till en förändrad byggbransch.

House Zero ska använda nästan ingen energi för uppvärmning och kylning, ingen elektrisk belysning under dagen, ha en 100% naturlig ventilation och noll koldioxidutsläpp. Byggnaden är tänkt att producera mer energi under sin livstid än vad som användes för att renovera den och under hela den efterföljande driften.

Det råder inga tvivel om att byggnaden är en bedrift enligt alla design- och konstruktionsstandarder, men i stället för att göra detta till en avvikelse och “ett bra exempel” borde vi sträva efter att förflytta hela branschen i denna riktning. För vår bransch är fortfarande en av de största bidragande orsakerna till världens koldioxidutsläpp, och vi har fortfarande byggnader som inte är särskilt energieffektiva.

Inom branschen har vi en tendens att se på detta med dystra ögon. Många är överens om att en förändring behöver ske, men den tycks ofta ligga någonstans i framtiden. Jag skulle vilja lyfta fram några insikter som jag fått genom diskussioner med våra kunder. Det centrala i dessa diskussioner är nya sätt att se på våra byggnader tillsammans med en förändring i hur vi ser på våra design- och byggprocesser.

Detta börjar med data. Just nu ser vi nya sätt att arbeta i designfasen där arkitekter använder data för att validera designval i tidiga skeden, och sen ändra och anpassa dessa val baserat på simuleringar och snabba analyser som är tillgängliga genom nya datadrivna verktyg. Ingenjörerna har tillgång till information om vad specifika material och byggtekniker har för klimatpåverkan och energistatistik finns numera tillgängligt under hela byggfasen. Vi ser också att fler och fler sensorer installeras i byggnader, något som ger förvaltaren en bild av byggnadens prestanda.

Men när vi tittar på vår bransch kan vi konstatera att vi fastnat i våra silos och att den data vi hämtar in från en fas sällan når fram till nästa. Detta behöver, och kommer, att förändras.

Vi behöver ta oss ur dessa silos och ta bort gränsen mellan arkitekter och ingenjörer. I stället för att fatta designbeslut och sätta upp hållbarhetsmål, och sedan låta ingenjörerna försöka komma på lösningar så bör vi börja med målen och sedan låta dem arbeta tillsammans för att nå dessa mål.

Alltför länge har vi betraktat våra byggnader som något med en början och ett slut. Vi borde snarare se våra byggnader som livscykelprojekt. Tänk om en byggnad sågs som något levande, pågående och föränderligt? En livscykel av design, konstruktion, analys och utvärdering som sedan följs av ny design, ombyggnad och förbättring? I stället för att slutföra ett bygge, lämna över nyckeln till förvaltaren, och sedan åka därifrån skulle förvaltaren kunna finnas med från början. Hur skulle det se ut om all sensordata som placeras i byggnader användes för att validera våra idéer i kommande projekt? AI och generativ design skulle, förutom att validera befintliga idéer, kunna användas för att tänja på gränserna och öppna nya dörrar för innovativa idéer. Allt detta baserat på data, nya lärdomar och innovationer – precis som i House Zero.

Så hur uppnår vi denna förändring? Det finns inte en enda väg till en ny och förändrad byggbransch, men det finns några steg som kan vara en bra start på resan. Välj dina sensorer, och det du mäter, på ett klokt sätt. För nyckeln med all data är att ha rätt data. Om vi baserar våra modeller på dålig data kommer vi inte att få bra resultat. Vi bör, som vi tidigare nämnt, bryta ner de befintliga barriärer som finns mellan olika roller. Detta gäller inte bara mellan arkitekter och ingenjörer, utan även mellan utvecklare och förvaltare. Om vi alla har samma mål och engagerar oss i byggnadens livscykel kommer vi att börja tänka och agera annorlunda.

Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att ske, vi ser det redan idag när våra kunder börjar föra dessa samtal med oss och andra affärspartners. Förändringsresan har börjat och vi välkomnar alla att följa med.

Nicholas Klokholm
Autodesk Construction Solutions

Hämtar fler artiklar
Till startsidan