Viktigaste frågorna inom stadsutveckling just nu

STADSPLANERING Att låta bli att riva istället för att bygga nytt, mer hållbara byggmaterial och konceptet 15-minutersstaden. Det är några exempel på vad som i dagsläget inspirerar riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Viktigaste frågorna inom stadsutveckling just nu
Helena Bjarnegård, riksarkitekt Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Vad anser du vara de tre viktigaste frågorna inom hållbar stadsutveckling just nu?
– Vår största utmaning handlar om att förändra våra städer  och våra stadsmiljöer så att de samtidigt blir miljömässigt hållbara, socialt hållbara och härliga, inkluderande och välkomnande livsmiljöer för människor i generationer framöver.

Hur jobbar du själv med frågorna som du lyfter?
–På nationell nivå arbetar vi med frågor om regelverk, finansiering, vägledning och spridning av kunskap för att stödja och ge förutsättningar för städerna i deras arbete med hållbar utveckling. Genom rådet för hållbara städer arbetar en rad myndigheter tillsammans med dessa frågor.

Finns det några exempel inom stadsutveckling som just nu inspirerar dig extra mycket?
–Det finns nu många exempel på projekt där man arbetar cirkulärt och återbrukar material, låter bli att riva och bygger om istället för att bygga nytt. Danmark har tidigt utvecklat cirkulära projekt men nu ser vi allt fler som arbetar på detta vis även i Sverige. Det finns också många som börjar utveckla hållbara material exempelvis börjar trä användas i allt större omfattning, Sara kulturhus i Skellefteå är ett exempel.

–Lyfter vi blicken och tittar med stadsplaneringsögon så ser vi att allt fler ifrågasätter de ultratäta städerna och fler röster höjs angående att forma och organisera nära städer, där vi har nära till det vi behöver i vårt vardagsliv. Konceptet 15-minutersstaden från Paris är ett sådant exempel. Parisarna jobbar nu också med att främja cyklandet och med att göra om sin paradgata Champs Elysées till en grön parkgata.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan