Gammal betong får nytt liv

MATERIAL I samarbete med Bjerking påbörjar Castellum ett projekt i Uppsala för att utforska möjligheterna för återbrukad betong.

Gammal betong får nytt liv
Foto: Adobe stock.

I Främre Boländerna vill Castellum återanvända befintlig betong så mycket som möjligt i pågående byggprojekt för att minska utsläppen. De undersöker även möjligheten att använda krossad betong som kolsänka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det här projektet ska öka kunskapen och driva på utveckling för minskade utsläpp från betongbyggnation. Det är en satsning som är till nytta för Castellums verksamhet men också en insats för miljö och klimatfrågan i stort eftersom betong är ett av våra absolut vanligaste byggmaterial, säger Michael Lundblad, projektchef Castellum, i en kommentar.

Vid tillverkning genererar betong betydande koldioxidutsläpp. För att uppnå Castellums långsiktiga klimatmål om att göra alla delar av verksamheten klimatneutrala till år 2030, krävs en betydande inriktning mot återvinning och återanvändning av material.

Tanken är att man utöver återvinnig också ska låta krossad betong ligga i 4-6 månader. Detta för att skapa en så kallad karbonatiseringsprocess, vilket innebär att betongen tar upp koldioxid ur luften och lagrar den permanent.

Projektet bygger bland annat på två examensarbeten om återbruk av betong utförda av studenter vid Uppsala universitet.

– Vi ser fram emot samarbetet med Bjerking i det här projektet och hoppas kunna göra insatser som gagnar både vår bransch och klimatet i stort, säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan