Återbruk i fokus när skolan byggs ut

Återbruk När Hedlundaskolan renoveras och byggs ut till våren, är hållbarhet i fokus med betoning på återbruk.

Återbruk i fokus när skolan byggs ut
Illustration av Arkinova.

Golvet i Hedlundaskolan i Umeå renoveras och den nya skolbyggnaden får en fasad av återbrukat tegel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det är väldigt spännande att hela tiden jobba för att förbättra projekten och hitta nya lösningar. Vi jobbar för att minska klimatpåverkan på flera sätt när vi bygger skolor och andra lokaler, säger Emma Berggren, byggprojektledare Umeå kommun, i en kommentar.

Hedlundaskolan utökas med sex nya klassrum, vilket möjliggör plats för två klasser per årskurs. Samtidigt genomgår skolköket och skolrestaurangen en utbyggnad, och en ny skolgård planeras med faciliteter som inkluderar en parkourbana, lekhus och linbana. Dessutom genomgår den befintliga skolbyggnaden en renovering.

I renoveringsprocessen fokuserar man på återanvändning av material där det är möjligt. Till exempel behandlas golvet i skolan i stället för att bytas ut. Planlösningen har även utformats med minimala ändringar för att minska behovet av att byta dörrar, omlokalisera avlopp eller flytta innerväggar.

– Återbruk planeras även för den nya skolbyggnaden som får en fasad av återbrukat tegel. Det är tegel som rivits från gamla byggnader och rensats från fog för att kunna användas igen, berättar Emma Berggren.

Umeå kommun har fastställt lokala miljömål och implementerat åtgärdsprogram för att främja hållbarhet. Ett av fokusområdena i åtgärdsprogrammet är att främja återanvändning och användningen av byggmaterial med så låg klimatpåverkan som möjligt, med hänsyn till de specifika förutsättningarna för varje byggprojekt, både vid nybyggnation och renovering.

Inom några år förväntas det också att lagstadgade gränsvärden för klimatpåverkan från byggskedet kommer att införas, vilket sannolikt kommer att innebära en minskning på upp till 30 % i jämförelse med referensbyggnadstyperna

– Vi jobbar redan nu för att på olika sätt minska klimatpåverkan i byggskedet med 30 %. Förutom återbruk används till exempel en stomme helt i trä när Hedlundaskolan byggs ut, avslutar Emma Berggren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan