Byggcheferna mäter machokultur med nytt verktyg

JÄMSTÄLLDHET Branschföreningen Byggcheferna har låtit en forskare ta fram ett machoindex för samhällsbyggnadsbranschen. Det baseras på svar från drygt 2 000 byggchefer och är en spegling av deras upplevelser.

Byggcheferna mäter machokultur med nytt verktyg
Foto: Peter Nordahl / IBL Bildbyrå

– Byggcheferna har arbetat länge för att få bort machokulturen inom samhällsbyggnad eftersom den är roten till många av de utmaningar
branschen står inför. Kompetensförsörjning, affärsrisker och säkerhet i arbetsmiljön är några.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det skriver Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i inledningen till rapporten Så mycket macho.

  I den presenterar branschföreningen ett machoindex som de utvecklat i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson. Indexet baseras på svar från drygt 2 000 byggchefer och är en spegling av deras upplevelser.

  Enligt resultatet för 2020 har samhällsbyggnad 46 procents machokultur. Det innebär att nästan hälften av branschens chefer uppfattar att det finns machokultur på deras arbetsplatser medan drygt hälften uppfattar att det inte gör det.

  Diskriminerande skämt vanligast

  Enligt cheferna finns något mer machokultur i samhällsbyggnad än det, enligt tjänstemän och andra chefer, finns i arbetslivet i stort. Bland samhällsbyggnads delbranscher har fastighetsbranschen minst grad av machokultur.

  Kajsa Hessel
  Foto: Juliana Wiklund

  Den typ av machokultur som förekommer allra mest är att människor skämtar på ett diskriminerande sätt om ”hur kvinnor är”, om sexuell läggning och om etniskt ursprung.

  – Att diskriminerande skämt sticker ut så markant är på ett sätt faktiskt bra, Det blir konkret och tydligt vad vi måste agera på först. För hur ska vi få några andra än de som utgör den snäva mansnormen att trivas om vi skämtar grovt om alla de andra?, säger säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i en kommentar.

  Läs rapporten här

  FAKTA

  Machokultur

  Machokultur definieras i Byggchefernas rapport som den kultur som uppstår på mansdominerade arbetsplatser där maskulinitetsnormer sedan lång tid förts vidare till nya generationer av medarbetare och chefer. Forskarna Matthew Oransky och Celia B Fischer har i en studie om maskulinitet definierat vilka effekter machokultur har på olika områden. Deras studie utgår ifrån unga pojkars attityder är därför inte helt tillämplig på arbetslivet. Men studien ger intressanta rön om hur maskulinitetsnormer kan påverka mansdominerade arbetsplatser.De fyra områden som forskarna menar påverkas av machokultur är:
  • Känslomässig begränsning: Att inte våga öppna upp sig och visa känslor för andra. Inte heller vara mottaglig för andra människors känslor.
  • Heterosexism: Att den heterosexuella mannen är norm. Det motsatta, dvs femininitet och till exempel homosexualitet blir något som kategoriskt undviks. Beteenden och’ attityder som uppfattas som ”tjejiga” eller ”bögiga” blir enligt forskarna viktiga att ta avstånd ifrån.
  • Social retsamhet: Att män måste kunna reta andra män samt kunna bli retade av andra män. Detta kan innebära att behöva tåla att höra skämt som inte känns okej. Eller den generellt hårda jargongen och de tuffa skämten som så många vittnar om finns i branschen.
  • Ständig ansträngning: Att alltid behöva anstränga sig för att visa sig tuff och stark inför andra. Agera ”macho” helt enkelt.
  Källa: Rapporten Så mycket macho
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan