Experten: Så kan offentlig sektor energieffektiviseras

ENERGI Tomas Berggren, senior rådgivare på Energimyndigheten, presenter flera handfasta råd för att lyckas med energieffektivisering inom offentlig sektor.

Experten: Så kan offentlig sektor energieffektiviseras
Tomas Berggren, senior rådgivare på enheten för resurseffektiva byggnader på Energimyndigheten

Enligt nya EU-krav ska offentliga aktörer gå före och visa vägen gällande energieffektivisering i alla byggnader där man bedriver verksamhet. Men för att energieffektiviseringen ska bli framgångsrik krävs både strukturerat och systematiskt arbete. Det säger Tomas Berggren, senior rådgivare på Energimyndigheten, till Hållbart Samhällsbyggande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Tomas Berggren framhåller att det finns flera kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas på kort sikt utan att kräva stora investeringar. Ett konkret exempel han nämner är Energimyndighetens egna lokaler i Eskilstuna.

– Trots att vårt kontor är beläget i en ombyggd gammal gjuterilokal kan vi stolt säga att vi befinner oss i det absoluta toppskiktet av Sveriges bästa kontor, rankade i den översta 99 percentilen vad gäller energieffektivitet, säger han.

Tomas Berggren berättar att resultatet beror på flera åtgärder. Bland annat installationen av behovsstyrd ventilation som anpassar luftflöden efter verksamhetens specifika behov.

– Dessutom har vi vidtagit åtgärder för att förbättra vår energieffektivitet genom att implementera LED-belysning. Vi har också ett välisolerat och tätt klimatskal, vilket bidrar till att minimera värmeförluster och skapa en mer energieffektiv arbetsmiljö, säger Thomas Berggren.  

Vidare påpekar han att de tekniska åtgärderna är något som de flesta verksamheter redan har god kännedom och kontroll över. Han betonar att det strategiska arbetet kan vara mer utmanande och kräva mer uppmärksamhet.

– Det är viktigt att ha en genomtänkt plan för både fastigheten och beståndet när det kommer till energieffektivisering. Genom att ha tydliga mål och följa upp resultaten tror jag att man har stora möjligheter att lyckas med sina åtgärder. Det är vanligt att hyresgäster och fastighetsägare har delade intressen och incitament, och det krävs ett samarbete och en gemensam insats för att uppnå önskade resultat, avslutar Thomas Berggren.

Fakta

Framgångsfaktorer för energiarbete:

Det finns många faktorer som visat sig vara viktiga för ett framgångsrikt energiarbete. Några av dessa är:

  • Ledningen är positiv och engagerad samt har slagit fast en långsiktig strategi med visioner och mål.
  • Energianvändningen synliggörs i organisationen.
  • Energieffektiviserande åtgärder prioriteras och pengar avsätts i budget.
  • Personer som har kunskap om både organisationens processer och system är engagerade i energiarbetet.
  • Arbetet sker strukturerat och systematiskt. 

Källa: Energimyndigheten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan