Experten: Flera brister i cirkulära verktyg

Återbruk Existerande verktyg för att utvärdera cirkularitet på företag har många brister. Det visar en ny studie som granskat 38 olika verktyg som ska hjälpa företag att bli cirkulära.

Experten: Flera brister i cirkulära verktyg
Foto: Adobe Stock

Verktyg som ska hjälpa företag att bli mer cirkulära har ofta många brister. Det hävdas i en ny studie från Högskolan i Halmstad där forskare granskat hela 38 verktyg. En vanlig brist som pekas ut är avsaknaden av den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det första som överraskade oss var att det fanns så många verktyg. Det kommer ut nya verktyg och artiklar hela tiden kring de här sakerna. Samtidigt kunde vi konstatera att det finns en stor likriktning och att det är vissa saker man fokuserar på och vissa saker man inte väljer att fokusera på i de här verktygen. Det som saknas mest är sociala aspekter kring saker som exempelvis jämställdhet och hur man involverar intressenter, säger Marie Mattsson, professor i miljövetenskap, till Hållbart Samhällsbyggande.

”För mycket fokus på återvinning”

Marie Mattsson säger att studien också visar att väldigt många av verktygen enbart fokuserar på återvinning.

– Det är nästan bara ”Recycling” medan många av de andra ”R:en” som ”Reuse”, ”Repair”, ”Refurbish” och ”Remanufacture” saknas nästan helt. Det är helt enkelt få av verktygen som som är heltäckande.

I dag pratas det mycket om cirkulär ekonomi i hela samhället och på alla nivåer, och många företag försöker att bli mer cirkulära. Det är dock inte helt enkelt att komma i gång med den cirkulära omställningen och flera företag som Marie Mattsson och hennes kollegor varit i kontakt med frågar ofta hur de ska veta vilka insatser som gör att företaget faktiskt blir cirkulärt. Det hela försvåras också av att det inte finns någon tydlig definition eller enhetligt begrepp som berättar vad cirkulär ekonomi är.

Att den sociala dimensionen finns med i begreppet cirkulär ekonomi tycker Marie Mattsson är viktigt, även om det i dag långt ifrån är någon självklarhet.

– Visst, man kan definiera cirkulär ekonomi på många olika sätt och man kan säkert hitta definitioner där man inte tar upp sociala aspekter. Men i flera definitioner av cirkulär ekonomi så ingår hänsyn till arbetsmiljö, jämställdhetsfrågor och hur företaget agerar mot samhället. Om man ska ha ett heltäckande och bra verktyg för cirkulär ekonomi så tycker vi att de sociala aspekterna bör ingå.

Industriell symbios saknas

En annan viktig del av cirkulär ekonomi, som ibland saknas i de verktyg som finns, är enligt rapportförfattande så kallad industriell symbios där företag samarbetar med varandra. I rapporten dras också slutsatsen att företag borde samarbeta mer med varandra då det som är avfall i ett företag kan vara en resurs i ett annat.

Efter att ha riktat kritik mot de 38 granskade verktygen för cirkulärt företagande väljer Högskolan i Halmstad ändå att göra ett eget försök och lanserar vägledningen Action, som står för Assessing Circular Transition In Organisations Now.

– Egentligen så är det inte ett verktyg. Vi kallar det för en guide och där vi bland annat tipsar om de verktyg som finns och som vi ändå faktiskt tycker är bra. Guiden ska hjälpa företag att komma i gång, få en överblick av de verktyg som finns och lära sig mer om de olika definitionerna som finns, säger Marie Mattsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan