Försäljningssiffrorna för limträ ökar

BYGGMATERIAL Den ökade efterfrågan på limträbalk beror enligt branschorganisationen Svenskt Trä på att fler blivit bekväma med att räkna på trä i flervåningshus och stora projekt som sporthallar och andra samlingslokaler.

Försäljningssiffrorna för limträ ökar
Foto: Adobe Stock

Enligt de senaste siffrorna från branschorganisationen Svenskt Trä ökar försäljningen av limträ.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under årets första nio månader levererade svenska limträtillverkare över
68 000 kubikmeter limträbalk och pelare. Jämfört med samma period 2018 är det en ökning med över 8 procent. Projektbalk som säljs till stora byggen, står för närmare 60 procent av den totala volymen, lagerbalk som säljs via bygghandeln har resterande 40 procent.

Enligt Svenskt Trä har försäljningen av projektbalk ökat med över 10 procent jämfört med de tre första kvartalen förra året.

– Det tyder på att professionella kalkylatorer och projektansvariga har blivit bekvämare med att räkna på trä i flervåningshus och stora projekt som sporthallar och andra samlingslokaler, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä, i en kommentar.

Enligt analysföretaget Prognoscentret, som tittat på utvecklingen av byggandet 2019–2021, kommer bostadsbyggandet fortsätta att falla, men byggandet av lokaler att öka.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan